การปรับตำแหน่งการพิมพ์

หากข้อความหรือรูปที่พิมพ์เยื้องศูนย์กลางหรืออยู่นอกช่วงที่พิมพ์ได้ คุณสามารถปรับตำแหน่งการพิมพ์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในการพิมพ์ได้
คุณสามารถระบุทิศทางการปรับและความกว้างสำหรับแหล่งกระดาษแต่ละแหล่งและด้านที่พิมพ์ได้ (ด้านหน้าและด้านหลัง)
ใช้แผงควบคุมเพื่อดำเนินการปรับคุณภาพของรูป คุณไม่สามารถดำเนินการปรับคุณภาพของรูปโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การปรับ/บำรุงรักษา] [ปรับคุณภาพรูปภาพ] [ปรับตำแหน่งการพิมพ์]
หน้าจอ [ปรับตำแหน่งการพิมพ์] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกแหล่งกระดาษที่คุณต้องการปรับตำแหน่งการพิมพ์
4
เลือกทิศทางการปรับและด้านที่พิมพ์ร่วมกัน
ตัวอย่าง: เมื่อปรับตำแหน่งการพิมพ์ของด้านหน้ากระดาษในแนวตั้ง
ให้เลือก [ปรับในแนวตั้ง (ด้านหน้า)]
5
ใส่ค่าการปรับ แล้วกด [นำไปใช้]
ระบุทิศทางการปรับโดยใช้ปุ่ม + และปุ่ม - และระบุความกว้างในการปรับในหน่วย 0.1 มม.

รุ่น LCD ขาวดำ

1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [ปรับตำแหน่งการพิมพ์]  
หน้าจอ [ปรับตำแหน่งการพิมพ์] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกแหล่งกระดาษที่คุณต้องการปรับตำแหน่งการพิมพ์
4
เลือกทิศทางการปรับและด้านที่พิมพ์ร่วมกัน
ตัวอย่าง: เมื่อปรับตำแหน่งการพิมพ์ของด้านหน้ากระดาษในแนวตั้ง
ให้เลือก [ปรับในแนวตั้ง (ด้านหน้า)]
5
ใส่ค่าการปรับ แล้วกด
ระบุทิศทางการปรับโดยใช้ปุ่ม + และปุ่ม - และระบุความกว้างในการปรับในหน่วย 0.1 มม.
เมื่อปรับแนวตั้ง
ระบุความกว้างในการปรับโดยเลือกค่าบวกเพื่อเลื่อนลงบนกระดาษ หรือค่าลบเพื่อเลื่อนขึ้นบนกระดาษ
เมื่อปรับในแนวนอน
ระบุความกว้างในการปรับโดยเลือกค่าบวกเพื่อปรับไปทางขวาของกระดาษ หรือค่าลบเพื่อปรับไปทางซ้ายของกระดาษ
9C1Y-08X