การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูล

คุณสามารถเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่ลงทะเบียนเพื่อรีเซ็ตเครื่องเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน คุณสามารถเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น หรือเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด
การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
คุณสามารถเตรียมใช้งานรายการต่อไปนี้แยกกัน
เมนูการตั้งค่า: เตรียมใช้งานการตั้งค่าของ [เมนู] ในหน้าจอ [Home]
คีย์และใบรับรอง: เตรียมใช้งานการตั้งค่าของคีย์และใบรับรอง ตลอดจนใบรับรอง CA และล้างข้อมูลทุกอย่าง ยกเว้นคีย์และใบรับรองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และล้างข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดรวมถึง รายการบันทึก ระบบจะดำเนินการเตรียมใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เมื่อเปลี่ยนหรือทิ้งเครื่อง
การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด

การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วดำเนินการเตรียมใช้งานจาก [ค่ากำหนด] หรือ [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าเริ่มต้นเครือข่าย]/[การจัดการข้อมูล]
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณอาจจะต้องรีสตาร์ตเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการที่จะเตรียมใช้งาน
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Data Management]
หน้าจอ [Data Management] จะปรากฏขึ้นมา
4
เลือกรายการที่จะเตรียมใช้งาน
การเตรียมใช้งานเมนูการตั้งค่า
คลิก [Initialize Menu] และเลือกการตั้งค่าเพื่อเตรียมใช้งานจาก [Menu to Initialize]
เมื่อเตรียมใช้งานคีย์และใบรับรอง
คลิก [Initialize Key and Certificate]
5
คลิก [Initialize] [OK]
รายการที่ระบุจะถูกเตรียมใช้งาน
6
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
เมื่อเตรียมใช้งานเมนูการตั้งค่า
เมื่อเตรียมใช้งานสิ่งใดๆ ต่อไปนี้ ให้รีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้ การรีสตาร์ตเครื่อง
[Preferences]
[Function Settings]
[Management Settings]
[Network Settings]
เมื่อเตรียมใช้งานคีย์และใบรับรอง
ฟังก์ชันที่ใช้คีย์และใบรับรอง เช่น TLS หรือ IKE ของ IPSec ถูกปิดใช้งาน หากต้องการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้อีกครั้ง คุณต้องตั้งค่าคีย์และใบรับรอง แล้วจึงเปิดใช้งานฟังก์ชัน
เมื่อเตรียมใช้งาน [การตั้งค่าการจัดการ] ของเมนูการตั้งค่า
ซึ่งจะเป็นการเตรียมใช้งาน PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลด้วยเช่นกัน หากต้องการใช้ UI ระยะไกล คุณต้องตั้ง PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลอีกครั้ง การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล

การเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด

ใช้แผงควบคุมเพื่อเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมด คุณไม่สามารถเตรียมใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เมื่อเตรียมใช้งานเหล่านี้ เครื่องจะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติ
ก่อนการเตรียมใช้งาน ต้องตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่กำลังประมวลผลหรือรอการประมวลผล ข้อมูลนี้จะถูกลบออกเมื่อการดำเนินการเตรียมใช้งานเริ่มต้น

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงควบคุม ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ] [กำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมด/การตั้งค่า]
หน้าจอยืนยันการเตรียมใช้งานจะปรากฏขึ้น
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
กด [ใช่] [ใช่]
การตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดจะถูกเตรียมใช้งาน
เมื่อการเตรียมใช้งานเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติ

รุ่น LCD ขาวดำ

1
ในแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ]    [กำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมด/การตั้งค่า]  
หน้าจอยืนยันการเตรียมใช้งานจะปรากฏขึ้น
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
กด   [ใช่]  
การตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดจะถูกเตรียมใช้งาน
เมื่อการเตรียมใช้งานเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติ
9C1Y-06U