การเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนก

หลังจากที่ลงทะเบียน ID ของแผนก ให้กำหนดการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนก ทันทีที่การจัดการ ID ของแผนกเริ่มต้นขึ้น หน้าจอเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องทำงาน
ตามค่าเริ่มต้น การสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
คุณยังสามารถจำกัดการดำเนินงานดังกล่าวตามที่ต้องการอีกด้วย
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าการจัดการ] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การจัดการ ID แผนก]
จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [User Management] [Department ID Management] [Edit]
หน้าจอ [Edit Department ID Management] จะปรากฏขึ้นมา
4
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Department ID Management]
5
หากต้องการจำกัดการสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่มี ID ของแผนกที่ไม่รู้จัก ให้ล้างรายการนั้นออก
ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย [Allow Print Jobs with Unknown IDs]
* เมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายแล้ว คุณต้องตั้ง ID ของแผนกบนโปรแกรมควบคุมเพื่อให้สามารถพิมพ์หรือส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกบนคอมพิวเตอร์
6
คลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
7
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
9C1Y-051