[Xử Lý Đặc Biệt]

Sử dụng các quy trình khác nhau để giải quyết vấn đề phát sinh do các yếu tố như loại giấy, vật liệu được sử dụng hoặc trạng thái giấy sử dụng.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.
 

[Xử Lý Giấy Đặc Biệt]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Chỉ định xử lý đặc biệt đối với giấy trong các trường hợp sau:
Nếu bạn đang sử dụng mặt sau của giấy đã in
Nếu bạn đang in trên phong bì có bề mặt nhám
Nếu giấy bị quăn trong quá trình in
Nếu giấy bị nhàu hoặc nhăn khi in
[In Bằng Tay Mặt Sau (Chỉ 2 Mặt)]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Nếu bạn đang sử dụng giấy đã được in, hình ảnh hoặc văn bản có thể bị mờ. Trong trường hợp đó, việc chỉ định [Bật] đối với nguồn giấy đó có thể cải thiện kết quả in.
* Khi cài đặt này được đặt thành [Bật], nếu đã qua một khoảng thời gian kể từ khi mặt trước của giấy được in, hoặc tùy thuộc vào độ ẩm môi trường vận hành, sự thay đổi về chất lượng ảnh có thể xảy ra.
[Khay Đa Năng]
[Tắt]
[Bật]
 
[Ngăn 1]
[Tắt]
[Bật]
 
[Ngăn 2]*1
[Tắt]
[Bật]
*1 Có thể không được hiển thị tùy thuộc vào mẫu máy, các tùy chọn đã cài đặt và các cài đặt khác.
[Chế Độ Phong Bì Mặt Thô]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Chỉ định [Bật] nếu bạn đang in trên phong bì có bề mặt nhám.
* Cài đặt này chỉ khả dụng khi loại giấy được đặt thành [Phong Bì 2].
* Chỉ định [Bật] sẽ làm giảm tốc độ in.
* Chỉ định [Bật] sẽ tắt cài đặt [Chỉnh Sửa Quăn Giấy].
[Tắt]
[Bật]
[Chỉnh Sửa Nhăn Giấy]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Tùy vào giấy được sử dụng, quá trình in có thể khiến giấy bị nhăn. Trong trường hợp này, chỉ định [Bật] có thể khắc phục hiện tượng giấy bị nhăn.
* Chỉ định [Bật] có thể khiến bản in bị mờ hoặc in chậm hơn.
[Tắt]
[Bật]
[Chỉnh Sửa Quăn Giấy]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Tùy thuộc vào loại giấy sử dụng, giấy có thể bị quăn trong quá trình in. Trong trường hợp đó, việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này có thể làm giảm hiện tượng quăn giấy.
* Việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này có thể làm bản in bị mờ hoặc khiến quá trình in chậm hơn.
[Tắt]
[Bật]
[Giảm H.Tượng T.Mực cho G.Dày Nhỏ]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Việc in ảnh hoặc các ảnh bán sắc khác trên giấy dày kích thước nhỏ có thể dẫn đến các vết sọc ở mặt sau của giấy. Nếu điều này xảy ra, chỉ định [Bật] có thể cải thiện kết quả in.
* Chỉ định [Bật] có thể làm cho việc in chậm hơn.
[Tắt]
[Bật]
[Giảm quăn giấy mỏng]
[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]
Giấy có thể bị quăn khi bạn in trên giấy mỏng. Nếu điều này xảy ra, chỉ định [Bật] có thể khắc phục hiện tượng giấy bị quăn.
* Cài đặt này chỉ khả dụng khi loại giấy được đặt thành [Giấy Mỏng].
* Nếu bạn chỉ định [Bật], bạn sẽ không thể sử dụng chế độ in 2 mặt tự động với cài đặt [Giấy Mỏng].
* Việc chỉ định [Bật] có thể khiến mực không bám hoàn toàn vào giấy, dẫn đến bản in bị mờ.
[Tắt]
[Bật]

[Giảm Dính Giấy ở Đầu Ra]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Trong in 2 mặt có nhiều trang, các tờ giấy đã in có thể dính vào nhau. Trong trường hợp đó, việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này có thể làm giảm khả năng các tờ giấy dính vào nhau.
* Việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này sẽ làm chậm tốc độ in.
[Tắt]
[Bật]

[Chế Độ Độ Ẩm Cao]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
In trong môi trường có độ ẩm cao có thể khiến mật độ in không đồng đều. Trong trường hợp đó, việc chỉ định [Bật] có thể cải thiện kết quả in.
* Việc chỉ định [Bật] có thể tạo ra các thay đổi về mật độ in trong môi trường độ ẩm thấp.
[Tắt]
[Bật]

[Chế Độ Độ Ẩm Thấp]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Việc in trong môi trường có độ ẩm thấp có thể dẫn đến tình trạng ảnh và/hoặc văn bản bị mờ. Nếu điều này xảy ra, việc chỉ định [Chế độ 1] có thể khắc phục vấn đề. Nếu cách này không khắc phục được vấn đề, hãy chọn [Chế độ 2]
* Việc bật cài đặt này có thể dẫn đến việc in bị mờ hoặc không đồng đều trong môi trường có độ ẩm cao.
[Tắt]
[Chế độ 1]
[Chế độ 2]

[Giảm Hiện Tượng Dư Ảnh 1]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Nếu bạn in trên giấy kích thước nhỏ và sau đó tiếp tục in trên giấy có kích thước lớn hơn, ảnh bóng mờ có thể xuất hiện trong phần chưa in của giấy. Nếu điều này xảy ra, việc chỉ định [Bật] có thể cải thiện kết quả in.
* Khi bạn chọn [Bật], tốc độ in có thể giảm.
[Tắt]
[Bật]

[Giảm NgTụ HNước(In 2 Mặt LT)] hoặc [Chế Độ Giảm Hơi Nước (In 2 Mặt)]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Khi in 2 mặt, các giọt nước bên trong máy có thể khiến ảnh đang được in bị mờ. Trong trường hợp đó, việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này có thể giảm lượng ngưng tụ bên trong máy.
* Chỉ định [Bật] trong cài đặt này sẽ làm cho việc in chậm hơn.
[Tắt]
[Bật]

[Giảm Nhăn (Độ Ẩm)/Sọc]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Việc in trên giấy ẩm có thể làm giấy bị nhăn hoặc quá trình in có thể dẫn đến đường sọc ở các cạnh của giấy khi in ảnh bán sắc, chẳng hạn như ảnh chụp. Nếu điều này xảy ra, việc chỉ định [Bật] có thể cải thiện kết quả in.
* Khi bạn chọn [Bật], tốc độ in sẽ giảm.
[Tắt]
[Bật]

[Chế Độ Im Lặng]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Nếu âm thanh vận hành trong quá trình in lớn, việc chọn [Bật] có thể làm giảm âm thanh vận hành.
* Khi bạn chọn [Bật], tốc độ in sẽ giảm.
[Tắt]
[Bật]

[Sửa Lỗi Hình Mờ]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Tùy thuộc vào loại giấy và môi trường vận hành, các vết mực ố có thể xuất hiện trên giấy được in. Nếu điều này xảy ra, việc chọn [Chế độ 1] có thể cải thiện kết quả in. Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử lần lượt chọn [Chế độ 2], [Chế độ 3] và sau đó chọn [Chế độ 4].
* Việc bật cài đặt này có thể làm giảm mật độ in hoặc giảm tốc độ in. Cài đặt này cũng có thể khiến cho đường viền trở nên kém nổi bật hơn hoặc trở nên sắc hơn.
[Tắt]
[Chế độ 1]
[Chế độ 2]
[Chế độ 3]
[Chế độ 4]

[Giảm TốiMàu Khg Trg S.Khi Thay HM]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt]
Các vệt đen có thể xuất hiện ngay sau khi thay hộp mực, và bản in thường sẽ đậm hơn khi in trên giấy dày. Nếu điều này xảy ra, việc chỉ định [Bật] có thể cải thiện kết quả in. Cài đặt này được bật vào lần thay hộp mực tiếp theo.
* Nếu bạn chỉ định [Bật] thì sẽ mất một khoảng thời gian để mực được phân bố đều ngay sau khi thay hộp mực.
[Tắt]
[Bật]
9C20-079