Mengkonfigurasi Port Pencetak (Windows)

Jika alamat IP mesin ditukar atau pencetak telah ditambahkan dalam Windows, anda mungkin tidak dapat mencetak daripada komputer. Dalam keadaan ini, gunakan pemacu pencetak untuk menambahkan port baharu.
Selain itu, anda tidak boleh mencetak daripada komputer apabila nombor port pemacu pencetak berbeza daripada nombor port pemacu dalam tetapan mesin. Dalam keadaan ini, tukar tetapan pada pemacu pencetak supaya sama dengan tetapan mesin.

Menambah Port

Kelayakan pentadbir diperlukan pada setiap komputer.
Persediaan Yang Diperlukan
Sediakan maklumat alamat IP atau nama DNS (nama hos) mesin dan letakkannya berdekatan dengan anda. Memeriksa Status dan Tetapan Rangkaian
1
Log masuk ke komputer menggunakan akaun pentadbir.
2
Klik [] (Start) [] (Settings) [Peranti] [Pencetak dan pengimbas].
Skrin [Pencetak dan pengimbas] dipaparkan.
3
Klik pemacu pencetak mesin [Manage] [Printer properties].
Skrin sifat pemacu pencetak dipaparkan.
4
Di tab [Ports], klik [Add Port].
Skrin [Port Pencetak] dipaparkan.
5
Tambah port baharu.
1
Pilih [Standard TCP/IP Port], dan klik [New Port].
Skrin [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] dipaparkan.
2
Klik [Next].
3
Masukkan alamat IP atau nama DNS (nama hos), dan kemudian klik [Next].
Nama port dimasukkan secara automatik, jadi tukarkannya, sebagaimana yang diperlukan.
Apabila [Additional port information required] Muncul
Ikut arahan pada skrin. Untuk menetapkan [Device Type], pilih [Canon Network Printing Device with P9100] dalam [Standard].
6
Klik [Selesai].
Port baharu ditambah, dan skrin [Port Pencetak] dipaparkan.
7
Klik [Close] [Close].

Menukar Jenis dan Nombor Port

Jika mesin dikonfigurasikan untuk tidak menggunakan LPD atau RAW, anda mesti menukar jenis port pada komputer kepada protokol yang boleh digunakan pada mesin.
Jika nombor port LPD atau RAW telah ditukar, tetapan pada komputer mungkin perlu ditukar agar sama dengan tetapan pada mesin.
* Anda tidak perlu menukar jenis port atau nombor pada komputer untuk port WSD.
Kelayakan pentadbir diperlukan pada setiap komputer.
1
Log masuk ke komputer menggunakan akaun pentadbir.
2
Klik [] (Start) [] (Settings) [Peranti] [Pencetak dan pengimbas].
Skrin [Pencetak dan pengimbas] dipaparkan.
3
Klik pemacu pencetak mesin [Manage] [Printer properties].
Skrin sifat pemacu pencetak dipaparkan.
4
Di tab [Ports], klik [Configure Port].
Skrin [Configure Port] atau skrin [Configure Standard TCP/IP Port Monitor] dipaparkan.
5
Tetapkan jenis port dan nombor.
Dalam [Jenis Protokol], pilih [Raw] atau [LPR].
Apabila [Raw] dipilih, tukar nombor port.
Apabila [LPR] dipilih, masukkan "Ip" untuk [Queue Name].
6
Klik [OK] [Close].
Tetapan telah digunakan.
9C21-03F