[Pencetak]

Pilih tetapan pencetak.

[Tetapan Pencetak]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak]
Pilih tetapan untuk operasi pencetak dan untuk memproses data cetakan.
[Tetapan Pencetak]

[Pmilihn PDL (Pasang dan Main)]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak]
Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) yang hendak digunakan semasa menyambungkan mesin kepada komputer menggunakan Plag dan Main.
[Pmilihn PDL (Pasang dan Main)]
9C21-07J