9LCF-003

Menyambung ke LAN Wayarles(Wi-Fi)

Sambungkan Printer dan komputer ke rangkaian melalui penghala LAN wayarles (titik akses).
Sambung ke rangkaian sama ada dengan mencari penghala LAN wayarles (titik akses) daripada Printer dan kemudian memasukkan kekunci rangkaian secara manual, atau dengan memasukkan semua tetapan LAN wayarles secara manual.
Dalam apa jua kes, anda perlu menyediakan terlebih dahulu maklumat yang anda perlukan untuk menyambung ke rangkaian.
Apabila Menukar LAN Berwayar dengan Wayarles
Anda hendaklah terlebih dahulu menyahpasang pemacu terpasang sedia ada dan kemudian memasangnya semula. Untuk maklumat mengenai nyahpasang dan pemasangan pemacu, lihat manual pemacu di laman manual dalam talian.
https://oip.manual.canon/

Maklumat Penghala LAN Wayarles (Wi-Fi) yang Diperlukan untuk Sambungan

Maklumat yang diperlukan untuk sambungan disediakan pada badan penghala LAN wayarles. Untuk butiran lanjut, lihat manual penghala LAN wayarles atau hubungi pengilang.
Apabila menyambung dengan memilih titik akses, sediakan maklumat berikut dan letakkan berdekatan:
SSID
Ini adalah nama yang mengenal pasti penghala LAN wayarles. Ia mungkin disenaraikan sebagai nama titik akses atau nama rangkaian.
Kekunci Rangkaian
Ini adalah kata kunci yang digunakan untuk penyulitan data atau kata laluan yang digunakan untuk pengesahan rangkaian. Ini mungkin disenaraikan sebagai kekunci penyulitan, kekunci WEP, ungkapan laluan WPA/WPA2, atau kekunci prakongsi (PSK).
 
Apabila menyambung dengan menetapkan butiran sambungan, sediakan maklumat berikut dan letakkan berdekatan:
Standard Keselamatan
Standard Keselamatan
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Kaedah Pengesahan WEP
Sistem Terbuka
Kekunci Kongsi
Penyulitan untuk WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Pengesahan IEEE 802.1X

Menyambung dengan Memilih Titik Akses

Cari penghala LAN wayarles (titik akses) yang akan disambungkan dengan Printer dan masukkan kekunci rangkaian.
Sediakan maklumat penghala LAN wayarles (SSID dan kekunci rangkaian) yang ingin anda sambung dan letakkan berdekatan.
Jika anda menyambung kepada penghala LAN wayarles yang menggunakan standard keselamatan WPA-EAP atau WPA2-EAP, tentukan IEEE 802.1X.
Maklumat Penghala LAN Wayarles (Wi-Fi) yang Diperlukan untuk Sambungan

Model Panel Sentuh Hitam dan Putih / Model LCD 5 Garisan Hitam dan Putih 

Model Panel Sentuh Berwarna 

Menyambung ke LAN Wayarles (Wi-Fi) dengan Menetapkan Perincian

Anda boleh menyambung ke penghala LAN wayarles dengan memasukkan semua maklumat penghala secara manual seperti SSID, kekunci rangkaian dan tetapan keselamatan.
Sediakan maklumat penghala LAN wayarles yang ingin anda sambungkann dan letakkan berdekatan.
Jika anda menyambung ke penghala LAN wayarles yang menggunakan standard keselamatan WPA-EAP atau WPA2-EAP, tentukan IEEE 802.1X. Maklumat Penghala LAN Wayarles (Wi-Fi) yang Diperlukan untuk Sambungan

Model Panel Sentuh Hitam dan Putih / Model LCD 5 Garisan Hitam dan Putih 

Model Panel Sentuh Berwarna