Odesílání naskenovaných dat na e-mailovou adresu

Nutná příprava
Je nutné zaregistrovat uživatele.
Připravte si kód PIN získaný během registrace uživatele.
1
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [Scan to Email].
2
Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Pokud kód PIN zapomenete, můžete si nechat vydat další. Další informace získáte na následujících webových stránkách.
3
Uložte originály.
Podrobnosti ohledně umístění originálů najdete v příručce k multifunkční tiskárně.
4
Zkontrolujte nastavení skenování.
Informace o změně nastavení skenování najdete v následující části.
Změna nastavení skenování
Chcete-li skenování zrušit, vlevo nahoře na obrazovce stiskněte [] a vraťte se tak na předchozí obrazovku.
5
Stiskněte [Spustit skenování].
Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka (Stop) během skenování.
6
Po naskenování všech stránek zkontrolujte náhled a stiskněte [Odeslat].
Chcete-li odesílání zrušit, před stisknutím [Odeslat] stiskněte vlevo nahoře na obrazovce [] a vraťte se tak na předchozí obrazovku.
Když stisknete [Odeslat], odešle se e-mail s naskenovanými obrázky v příloze a zobrazí se obrazovka se zprávou, že odeslání je dokončené. Chcete-li naskenovat další dokument, stiskněte tlačítko [Nové skenování].
Používáte-li formát souboru TIFF a chcete skenovat další stránky, můžete před stisknutím [Odeslat] stisknout [Přidat stránky].
E-mail s naskenovanými obrázky v příloze se odešle z e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali do nástroje Cloud Connector při registraci uživatele.
Naskenované obrázky nelze k e-mailu připojit, pokud jsou větší než 20 MB. V takovém případě se e-mailem odešle chyba s odkazem na stažení. Kliknutím na odkaz lze naskenované obrázky stáhnout.
Pokud ukládání souborů trvá příliš dlouho nebo se uložení nezdaří, e-mailem se pošle upozornění.
7
Operaci dokončete tak, že se odhlásíte.
Jak vrátit Cloud Connector na výchozí obrazovku
Stiskněte [Odhlásit se].
Jak ukončit Cloud Connector
Odhlaste se z multifunkční tiskárny nebo stiskněte [].

Změna nastavení skenování

U některých modelů nelze některá nastavení nakonfigurovat.
Místo určení
Umožňuje zkontrolovat cílovou e-mailovou adresu. Kromě toho můžete změnit název souboru naskenovaných obrázků.
Formáty souborů
Nastavení
Možnosti
Formát souboru
TIFF (formát souboru vhodný pro obrázky)
PDF*1 (standardní soubor PDF zahrnující text s možností vyhledávání*3)
PDF/A*1 (soubor PDF kompatibilní se standardem PDF/A-1b a zahrnující text s možností vyhledávání*3, vhodný k dlouhodobému uchování)
PDF (Compact)*2 (soubor PDF zahrnující text s možností vyhledávání*3 s větší kompresí než standardní soubor PDF)
*1 V případě formátu souboru PDF nebo PDF/A nelze nastavit [Rozlišení skenování] na jinou hodnotu než 300 dpi nebo 600 dpi.
*2 V případě formátu souboru PDF (kompaktní) nelze nastavit [Rozlišení skenování] na jinou hodnotu než 300 dpi. A [Barevně] nelze nastavit na [Černobíle].
*3 Pokud multifunkční tiskárna nepodporuje OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznání znaků), text v souboru PDF nebude možné prohledávat.
[Rychlá nastavení]
Nastavení
Možnosti
Barevně
Automaticky
Barevně, Stupně šedi, Černobíle*1(Zobrazí se režim vybraný na obrazovce nastavení pro správce.)
Oboustranný režim
Jednostranně
Oboustranně (delší strana, kratší strana)
*1 V případě formátu souboru PDF (kompaktní) nelze nastavit [Barevně] na možnost [Černobíle].
[Pokročilá nastavení]
Nastavení
Možnosti
Barevně
Automaticky
Barevně
Stupně šedi
Černobíle*1
Oboustranný režim
Jednostranně
Oboustranně – dlouhý okraj
Oboustranně – krátký okraj
Režim obrazu
Text/Obraz
Obraz
Foto
Text
Text/Fotomapa
Mapa
Text/Foto
Druhá kopie
Velikost skenu
Automaticky
Volná velikost
Ručně
Originály mají různé velikosti (zap, vyp)
Rozlišení skenování
TIFF: 100x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x400, 300x300
PDF: 300x300, 600x600
PDF (Compact): 300x300
PDF/A: 300x300, 600x600
Sytost
0 až 10
*1 V případě formátu souboru PDF (kompaktní) nelze nastavit [Barevně] na možnost [Černobíle].