Uložení naskenovaných dat do cloudové služby

Nutná příprava
Předem je nutné zaregistrovat uživatele a nakonfigurovat nastavení ověření.
Připravte si kód PIN získaný během registrace uživatele.
1
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko pro cloudovou službu.
Vyberte cloudovou službu, kam chcete naskenovaná data uložit.
2
Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Pokud kód PIN zapomenete, můžete si nechat vydat další. Další informace získáte na následujících webových stránkách.
3
Nastavte cílovou složku a stiskněte [Skenovat zde].
Chcete-li složku přepnout, stiskněte složku s ikonou [>].
Když stisknete [Skenovat zde], naskenovaná data se uloží do zobrazené složky.
Stiskněte [] a zadejte část názvu složky, kterou chcete vyhledat. Prohledají se složky pod aktuální složkou. (U některých složek se nezobrazí [].)
4
Uložte originály.
Podrobnosti ohledně umístění originálů najdete v příručce k multifunkční tiskárně.
5
Zkontrolujte nastavení skenování.
Informace o změně nastavení skenování najdete v následující části.
Změna nastavení skenování
Chcete-li skenování zrušit, vlevo nahoře na obrazovce stiskněte [] a vraťte se tak na předchozí obrazovku.
6
Stiskněte [Spustit skenování].
Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka (Stop) během skenování.
7
Po naskenování všech stránek zkontrolujte náhled a stiskněte [Odeslat].
Chcete-li ukládání do cloudové služby zrušit, před stisknutím [Odeslat] stiskněte vlevo nahoře na obrazovce [] a vraťte se tak na předchozí obrazovku.
Chcete-li naskenované obrázky uložit do cloudové služby a vrátit se na obrazovku ve 3. kroku, stiskněte [Odeslat]. Chcete-li naskenovat další dokument, stiskněte tlačítko [Nové skenování].
Používáte-li formát souboru TIFF a chcete skenovat další stránky, můžete před stisknutím [Odeslat] stisknout [Přidat stránky].
Pokud ukládání souborů trvá příliš dlouho nebo se uložení nezdaří, e-mailem se pošle upozornění.
8
Operaci dokončete tak, že se odhlásíte.
Jak vrátit Cloud Connector na výchozí obrazovku
Vpravo nahoře stiskněte [] a z nabídky vyberte [Odhlásit se].
Jak ukončit Cloud Connector
Odhlaste se z multifunkční tiskárny nebo stiskněte [].

Změna nastavení skenování

U některých modelů nelze některá nastavení nakonfigurovat.
Místo určení
Umožňuje zkontrolovat cílovou složku. Kromě toho můžete změnit název souboru naskenovaných obrázků.
Pokud používáte MS Teams, můžete kromě uložení do složky zveřejnit zprávu obsahující naskenovaný dokument.
Formáty souborů
Nastavení
Možnosti
Formát souboru
TIFF (formát souboru vhodný pro obrázky)
PDF*1 (standardní soubor PDF zahrnující text s možností vyhledávání*3)
PDF/A*1 (soubor PDF kompatibilní se standardem PDF/A-1b a zahrnující text s možností vyhledávání*3, vhodný k dlouhodobému uchování)
PDF (Compact)*2 (soubor PDF zahrnující text s možností vyhledávání*3 s větší kompresí než standardní soubor PDF)
*1 V případě formátu souboru PDF nebo PDF/A nelze nastavit [Rozlišení skenování] na jinou hodnotu než 300 dpi nebo 600 dpi.
*2 V případě formátu souboru PDF (Compact) nelze nastavit [Rozlišení skenování] na jinou hodnotu než 300 dpi. A [Barevně] nelze nastavit na [Černobíle].
*3 Pokud multifunkční tiskárna nepodporuje OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznání znaků), text v souboru PDF nebude možné prohledávat.
[Rychlá nastavení]
Nastavení
Možnosti
Barevně
Automaticky
Barevně, Stupně šedi, Černobíle*1(Zobrazí se režim vybraný na obrazovce nastavení pro správce.)
Oboustranný režim
Jednostranně
Oboustranně (delší strana, kratší strana)
*1 V případě formátu souboru PDF (kompaktní) nelze nastavit [Barevně] na možnost [Černobíle].
[Pokročilá nastavení]
Nastavení
Možnosti
Barevně
Automaticky
Barevně
Stupně šedi
Černobíle*1
Oboustranný režim
Jednostranně
Oboustranně – dlouhý okraj
Oboustranně – krátký okraj
Režim obrazu
Text/Obraz
Obraz
Foto
Text
Text/Fotomapa
Mapa
Text/Foto
Druhá kopie
Velikost skenu
Automaticky
Volná velikost
Ručně
Originály mají různé velikosti (zap, vyp)
Rozlišení skenování
TIFF: 100x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x400, 300x300
PDF: 300x300, 600x600
PDF (Compact): 300x300
PDF/A: 300x300, 600x600
Sytost
0 až 10
*1 V případě formátu souboru PDF (kompaktní) nelze nastavit [Barevně] na možnost [Černobíle].