Gescande gegevens opslaan naar een Cloud Service

Vereiste voorbereidingen
Van tevoren moet gebruikersregistratie worden uitgevoerd en moeten verificatie-instellingen worden geconfigureerd.
Houd de pincode bij de hand die u hebt verkregen tijdens de gebruikersregistratie.
1
Druk op het startscherm op de knop voor de cloudservice.
Selecteer de cloudservice waar u de gescande gegevens wilt opslaan.
2
Geef de pincode op en druk op [Aanmelden].
Als u de pincode vergeet, kunt u een andere ophalen. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
3
Open de bestemmingsmap en druk op [Hier scannen].
Druk op een map met het pictogram [>] om van map te wisselen.
Als u op [Hier scannen] drukt, worden de gescande gegevens naar de weergegeven map afgedrukt.
Druk op [] en voer een deel van de mapnaam in om te zoeken. De mappen onder de huidige map worden doorzocht. ([] wordt voor sommige mappen niet weergegeven.)
4
Plaats de originelen.
Zie de handleiding van uw multifunctionele printer voor details over het plaatsen van originelen.
5
Controleer de scaninstellingen.
Zie het volgende voor informatie over het wijzigen van de scaninstellingen.
Scaninstellingen wijzigen
Als u het scannen wilt annuleren, drukt u op [] linksboven in het scherm om terug te gaan naar het vorige scherm.
6
Druk op [Scan starten].
U kunt tijdens het scannen op de knop (Stoppen) drukken om het scannen te annuleren.
7
Als alle pagina's gescand zijn, controleert u het voorbeeld en drukt u op [Verzenden].
Als u het opslaan naar de cloudservice wilt annuleren, drukt u op [] linksboven in het scherm voordat u op [Verzenden] drukt om terug te gaan naar het vorige scherm.
Druk op [Verzenden] om de gescande afbeeldingen op te slaan naar de cloudservice en terug te gaan naar het scherm in stap 3. Als u een ander document wilt scannen, drukt u op [Nieuwe scan].
Als de bestandsindeling TIFF is, kunt u op [Pagina's toevoegen] drukken om meer pagina's te scannen voordat u op [Verzenden] drukt.
Als het te lang duurt om de bestanden op te slaan of als het opslaan mislukt, wordt een melding verzonden via e-mail.
8
Meld u af om de bewerking te voltooien.
Terug naar het oorspronkelijke scherm van Cloud Connector
Druk op [] rechtsboven in het scherm en selecteer [Afmelden] in het menu.
Cloud Connector afsluiten
Meld u af bij de multifunctionele printer of druk op [].

Scaninstellingen wijzigen

Sommige instellingen kunnen bij sommige modellen niet worden geconfigureerd.
Bestemming
Hiermee kunt u de bestemmingsmap controleren. U kunt ook de bestandsnaam van de gescande afbeeldingen wijzigen.
Als u MS Teams gebruikt, kunt u een bericht posten met het gescande document, naast het opslaan in de map.
Bestandsindelingen
Instelling
Opties
Bestandsindeling
TIFF (bestandsindeling voor afbeeldingen)
PDF*1 (standaard PDF-bestand dat doorzoekbare tekst bevat*3)
PDF/A*1 (een PDF-bestand dat compatibel is met PDF/A-1b, dat doorzoekbare tekst bevat*3 en geschikt is voor langetermijnopslag)
PDF (compact)*2 (een PDF-bestand dat doorzoekbare tekst bevat*3 en een hogere compressie heeft dan een standaard PDF-bestand)
*1 Als de bestandsindeling PDF of PDF/A is, kan de optie [Scanresolutie] alleen worden ingesteld op 300 dpi of 600 dpi.
*2 Als de bestandsindeling PDF (compact) is, kan de optie [Scanresolutie] alleen worden ingesteld op 300 dpi. Ook kan [Kleur] niet worden ingesteld op [Zwart-wit].
*3 Als de multifunctionele printer geen OCR ondersteunt (Optical Character Recognition), is de tekst van het PDF-bestand niet doorzoekbaar.
[Snelle instellingen]
Instelling
Opties
Kleur
Automatisch
Kleur, Grijstinten, Zwart-wit*1(De geselecteerde modus op het instellingsscherm voor beheerders wordt weergegeven.)
Dubbelzijdige modus
Enkelzijdig
Dubbelzijdig (Lange rand, Korte rand)
*1 Als de bestandsindeling PDF (Compact) is, kan [Kleur] niet worden ingesteld op [Zwart-wit].
[Geavanceerde instellingen]
Instelling
Opties
Kleur
Automatisch
Kleur
Grijstinten
Zwart-wit*1
Dubbelzijdige modus
Enkelzijdig
Dubbelzijdig lange zijde
Dubbelzijdig korte zijde
Afbeeldingsmodus
Tekst/afbeelding
Afbeelding
Foto
Tekst
Tekst/foto/kaart
Kaart
Tekst/foto
Tweede exemplaar
Scanformaat
Automatisch
Willekeurig formaat
Handmatig
Originelen hebben verschillende formaten (Aan, Uit)
Scanresolutie
TIFF: 100x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x400, 300x300
PDF: 300x300, 600x600
PDF (compact): 300x300
PDF/A: 300x300, 600x600
Dichtheid
0 tot 10
*1 Als de bestandsindeling PDF (Compact) is, kan [Kleur] niet worden ingesteld op [Zwart-wit].