Gebruikersregistratie uitvoeren

De vereiste voorbereidingen verschillen per functie die u wilt gebruiken.
De functies voor afdrukken en scannen via e-mail kunnen worden gebruikt door een gebruikersregistratie uit te voeren.
Afdrukken via een cloudservice en scannen naar een cloudservice kan worden uitgevoerd door verificatie-instellingen voor de cloudservice te configureren na het uitvoeren van gebruikersregistratie.
Als u Cloud Connector gebruikt met meerdere multifunctionele printers, is voor elke printer een gebruikersregistratie vereist.
Bij het uitvoeren van gebruikersregistratie registreert u een e-mailadres naar Cloud Connector. Zorg ervoor dat u een e-mailadres registreert dat bijlagen kan verzenden en ontvangen. Met de functie voor afdrukken via e-mail wordt het bestand dat u wilt afdrukken, verzonden via het geregistreerde e-mailadres. Met de functie voor scannen via e-mail worden de gescande gegevens verzonden naar het geregistreerde e-mailadres.
Vereiste voorbereidingen
De e-mail die via Cloud Connector wordt verzonden, wordt mogelijk in een map voor ongewenste e-mail geplaatst, afhankelijk van de instelling van uw e-mailclient. Voordat u de registratie uitvoert, moet u uw e-mailclient zodanig configureren dat e-mail vanuit het domein cloudconnector.online wordt toegestaan.
Als u de functie voor afdrukken via e-mail eenmaal gebruikt, is gebruikersregistratie niet vereist, maar als u dit vaker wilt doen, is het wel handig.
Zie het volgende voor informatie over het gebruik van de functie voor afdrukken via e-mail zonder gebruikersregistratie.
1
Druk op het startscherm op een van de knoppen voor de Cloud Connector-toepassingen.
2
Druk op [Registreren].
De schermopmaak kan per toepassing verschillen.
3
Geef het e-mailadres op en druk op [Registreren].
Naar het ingevoerde e-mailadres wordt een e-mail verzonden die de registratie bevestigt.
Voer stap 4 binnen één uur uit.
Als het e-mailadres dat u invoert, al is geregistreerd, wordt een foutbericht weergegeven. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
Als de e-mail niet aankomt, raadpleegt u het volgende.
4
Open de e-mail en klik op [Registratie bevestigen].
Als u niet op [Registratie bevestigen] kunt klikken, wijzigt u de weergave-indeling van de e-mail in HTML. Voor informatie over het wijzigen van de weergave-indeling raadpleegt u de handleiding van uw e-mailclient.
5
Controleer de pincode in de e-mail die u ontvangt.
Het onderwerp van de e-mail is "Cloud Connector: Uw nieuwe pincode".
Noteer de pincode.
Deze pincode is vereist voor het gebruik van alle Cloud Connector-apps.
De pincode kan niet met Cloud Connector worden gebruikt op een andere multifunctionele printer. U moet de gebruikersregistratie uitvoeren op elke multifunctionele printer om een pincode op te halen.
Als u de pincode vergeet, kunt u een andere ophalen. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
Hiermee is de procedure voor gebruikersregistratie afgesloten.
De functies voor afdrukken en scannen via e-mail kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik van de functies raadpleegt u het volgende.
Afdrukken via e-mail
Gescande gegevens verzenden naar een e-mailadres
Voor afdrukken via een cloudservice of scannen naar een cloudservice moeten er verificatie-instellingen worden geconfigureerd. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
Een cloudservice verifiëren