Het traceerlogboek verzenden

Deze functie wordt zo nodig gebruikt wanneer er een probleem is opgetreden.
Laat logboekregistratie doorgaans ingeschakeld.
Controleer of niemand de app Cloud Connector op het multifunctionele apparaat gebruikt voordat u instellingen vanuit de UI op afstand wijzigt. Door het wijzigen van instellingen wordt een gebruiker die het multifunctionele apparaat gebruikt, afgemeld bij de app Cloud Connector.

Stap 1: Logboekregistratie inscgakelen

1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [Cloud Connector-logboekregistratie] in [Diagnostische gegevens].
4
Controleer de beschrijving op het scherm, selecteer [Cloud Connector-logboekregistratie inschakelen] en klik op [Opslaan].
[Diagnostische gegevens verzenden] wordt weergegeven op het scherm van de multifunctionele printer. (Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden weergegeven.)
Zie het volgende voor informatie over waar het logboek wordt weergegeven.
Stap 2: Het ondersteuningslogboek verzenden

Stap 2: Het traceerlogboek verzenden

Druk op [Diagnostische gegevens verzenden] om het logboek naar de ontwikkelaar te verzenden.