Wysyłanie dziennika śledzenia

Ta funkcja jest używana w razie wystąpienia problemu.
Zazwyczaj rejestrowanie dziennika powinno być włączone.
Przed zmianą ustawień z poziomu zdalnego interfejsu użytkownika należy upewnić się, że nikt nie korzysta z aplikacji Cloud Connector na urządzeniu wielofunkcyjnym. Zmiana ustawień spowoduje wylogowanie użytkownika obsługującego urządzenie wielofunkcyjne z aplikacji Cloud Connector.

Krok 1: Włączanie rejestrowania dziennika

1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [Logowanie do Cloud Connector] znajdujący się w sekcji [Diagnostyka].
4
Zatwierdź opis na ekranie, a następnie wybierz opcję [Włącz logowanie do aplikacji Cloud Connector] i kliknij [Zapisz].
Na ekranie drukarki wielofunkcyjnej zostanie wyświetlony komunikat [Wyślij dane diagnostyczne]. (Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.)
Informacje na temat miejsca wyświetlania dziennika znajdują się poniżej.
Krok 2: Wysyłanie dziennika pomocy technicznej

Krok 2: Wysyłanie dziennika śledzenia

Naciśnij przycisk [Wyślij dane diagnostyczne], aby wysłać dziennik do programisty.