Print fra e-mail for gæster (printning uden brugerregistrering)

Funktionen Print fra e-mail kan bruges, uden at brugeren er registreret.

Trin 1: Send de data, der skal printes, via e-mail

1
På Home-skærmen skal du trykke på [Print from Email].
2
Noter den e-mailadresse, der blev vist på skærmen.
Hvis du bruger en mobilenhed, kan du scanne QR-koden for at angive destinationen.
Du kan bruges den samme e-mailadresse til at printe fra den samme multifunktionsprinter igen.
3
Vedhæft den fil, du vil printe, i en e-mail for at sende den til den e-mailadresse, du noterede i trin 2.
Du kan vedhæfte flere filer. (Maksimalt 10 filer)
Der kan maksimalt sendes 100 MB via e-mail. (Den samlede størrelse på e-mailens brødtekst og de vedhæftede filer, inden de bliver sendt)
Det kræver ikke et emne eller en brødtekst, men de vises i joblisten, når der printes.
Brødteksten vises i listen over printjob som et brødtekstjob. Du kan vælge og printe den.
Emnet bruges som navn på brødtekstjobbet. Hvis der ikke er angivet et emne, er navnet på brødtestjobbet "Tomt emne".
Få flere oplysninger om understøttede filformater ved at se følgende.
4
Kontroller den e-mail, du modtager.
E-mailen indikerer, at Cloud Connector har modtaget printjobbet, og at jobbet bliver behandlet (herunder en jobkode)
E-mailen indikerer, at behandlingen af jobbet er afsluttet
Hvis den fil, der blev sendt til Cloud Connector, er i et format, der ikke understøttes, eller filen ikke kan printes, fordi den er beskyttet med en adgangskode, vise e-mailen dette.
Hvis jobbet ikke er printet 10 timer efter, at det er klar, bliver jobbet slettet.
5
Noter den jobkode, der fremgår af den første e-mail

Trin 2: Printning af sendte data

1
På Home-skærmen skal du trykke på [Print from Email].
2
Indtast jobkoden, og tryk på [Logon].
Hvis du registrerer brugeren, kan du logge ind med den samme PIN-kode hver gang. Brugerregistrering anbefales, hvis du bruger funktionen jævnligt.
3
Når der vises en liste over printjob, skal du ændre indstillingerne til de påkrævede.
For at printe alle job på listen uden at ændre indstillingerne skal du fortsætte til trin 4.
 Ændring af indstillinger:
Vælg det job, der skal printes.
Tryk på et job på listen for at få vist et afkrydsningsfelt, hvor du kan vælge, om du vil printe jobbet.
Ændring af printerindstillingerne.
Tryk på [Rediger] nederst i højre side af skærmen for at ændre printerindstillingerne for det valgte job.
Skift printerindstillingerne
Filer, der ikke kan printes, som f.eks. filer, der ikke er i et understøttet format, vises ikke på listen.
Se følgende for at få flere oplysninger om de filformater, der understøttes af funktionen Print fra e-mail.
4
Tryk på knappen nederst i højre side af skærmen for at starte printning.
Filer, der er printet, bliver slettet.
5
Vent, indtil printning er afsluttet.
6
Log ud for at afslutte handlingen.
Gå tilbage til startskærmen i Cloud Connector
Tryk på [Log af] øverst i højre side af skærmen.
Luk Cloud Connector
Log ud af multifunktionsprinteren, eller tryk på [].

Skift printerindstillingerne

Følgende elementer kan ændres. (Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af den anvendte printermodel.)
Antal kopier (1 til 9.999)
Farvetilstand (farve/sort-hvid)
Simpleks/Dupleks lang kant/Dupleks kort kant
Hæftning (ingen/hjørne/dobbelt/ryghæftning)
Papirformatet kan ikke ændres. Filer bliver automatisk forstørret eller reduceret og printes i A4-format (LTR-format i nogle områder).