הדפסת חוברות

ניתן להדפיס כשהדפים מסודרים אוטומטית כך שהם יוצרים חוברת כשהם מקופלים לשניים.
1.
הצג את גיליון [הגדרות בסיסיות] או [גימור].
2.
בחר [הדפסת חוברת] מתוך [הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית/חוברת] או [סגנון הדפסה].
כדי להגדיר את מיקום הכריכה, בצע את ההליך שלהלן.
3.
לחץ על [חוברת].
4.
בתיבת הדו-שיח [הגדרות מפורטות עבור חוברת], בחר את מיקום הכריכה מ-[פתיחת ספר].
5.
בחר [ציין הזזת שוליים עבור חוברת] ← ציין רוחב ספר ב-[הזזת שוליים בחוברת].
6.
לחץ על [אישור].

נושאים קשורים