תיקון תזוזות במהלך הדפסת חוברות

ניתן ליצור ולהדפיס חוברת תוך תיקון התזוזה בין העמודים החיצוניים והפנימיים המתרחשת במהלך הדפסת החוברת. אם חותכים את קצוות העמודים באמצעות קוצץ, ניתן להתאים את כמות השוליים כך שמיקום נתוני ההדפסה על העמוד לא יחרוג בין העמודים.
1.
הצג את גיליון [הגדרות בסיסיות] או [גימור].
2.
בחר [הדפסת חוברת] מתוך [הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית/חוברת] או [סגנון הדפסה].
3.
לחץ על [חוברת].
4.
בתיבת הדו-שיח המוצגת, הצג את הגיליון [הגדרות חוברת].
5.
בחר [תהליך הדפסת חוברת] > [עם הגדרות התקן].
6.
בחר [שימוש בתיקון זחילה (התקה)] ← בחר שיטת תיקון ב-[שיטת תיקון התקה].
אם תבחר ב-[תיקון ידני], ציין את כמות תזוזה של אזור ההדפסה בין העמוד החיצוני והמרכזי ביותר ב-[רוחב תיקון].
7.
לחץ על [אישור].

נושאים קשורים