> Съобщения и кодове за грешки > Контрамерки при всеки от кодовете за грешка
439Y-036

Контрамерки при всеки от кодовете за грешка

Проверете следното, за да откриете възможните причини и решения за всеки код на грешка.
Ако възникне грешка, например при неуспешно отпечатване или неуспешно изпращане или получаване на факс или сканиран оригинал, съответният код за грешка се показва като трицифрено число в отчет или на екрана с регистър на задачите.
За информация как да отпечатате отчет за грешки и информация в отчета  
За подробности относно екрана с регистър на задачите  

#001 до #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 до #499

#401
#406
#408

#701 до #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 до #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 до #999

#934
#995