> Než začnete tisknout > Postup identifikace typů papíru, které můžete použít pro kalibraci
8W4S-003

Postup identifikace typů papíru, které můžete použít pro kalibraci

V tabulkách níže zjistíte, ve které skupině se nachází papír, který budete používat k tisku. Tím určíte doporučený papír pro kalibraci.

Evropa, Asie a Tichomoří

1
Zkontrolujte skupinu papírů, kterou budete používat pro tisk.
 
Typy papíru ve stroji (standardní papír)
Typy papíru ve stroji imagePRESS Server
Skupina A
Tenký, Běžný 1 až 3, Silný 1, Silný 2, Barevný 1, Barevný 2, Recyklovaný 1 až 3, Textur. 1 až 4, Pergamen. 1 až 3, Klížený 1 až 3, Děrovaný 1, Děrovaný 2
Plain (60 g/m2 až 150 g/m2)
Skupina B
Silný 3 až 9, Recyklovaný 4, Textur. 5 až 8, Transp. list, Čirý film, Průsvitný film, Štítky, Tabelační 1, Tabelační 2, Hlavičkový
Heavy (151 g/m2 až 400 g/m2)
Skupina C
1str. potaž. tenký 1 až 3, 1str. potažený 1, 1str. potažený 2, 2str. potaž. tenký 1 až 3, 2str. potažený 1, 2str. potažený 2, Matný potaž. tenký 1 až 3, Matný potažený 1, Matný potažený 2, Syntetický (polypropylen), Syntetický (polyester)
Coated (70 g/m2 až 209 g/m2)
Skupina D
1str. potažený 3 až 9, 2str. potažený 3 až 9, Matný potažený 3 až 9
Heavy Coated (210 g/m2 až 400 g/m2)
2
Zkontrolujte typ papíru, který budete používat pro kalibraci v závislosti na skupině.
Papír pro kalibraci ve stroji
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Postup provedení automatického nastavení gradace
 
Papír pro kalibraci ve stroji imagePRESS Server
Skupina A
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Skupina B
Canon Océ Top Colour Paper (250 g/m2)
Skupina C
OK Top Coat Plus (127,9 g/m2) nebo stejný jako papír, který chcete použít pro tisk
Skupina D
Verso Sterling Premium Digital Gloss Cover(271 g/m2) nebo stejný jako papír, který chcete použít pro tisk
Jak kalibrovat stroj imagePRESS Server a následné kroky
Uložení nového nastavení kalibrace podle typu používaného papíru

Severní a Jižní Amerika

1
Zkontrolujte skupinu papírů, kterou budete používat pro tisk.
 
Typy papíru ve stroji (standardní papír)
Typy papíru ve stroji imagePRESS Server
Skupina A
Tenký, Běžný 1 až 3, Silný 1, Silný 2, Barevný 1, Barevný 2, Recyklovaný 1 až 3, Textur. 1 až 4, Pergamen. 1 až 3, Klížený 1 až 3, Děrovaný 1, Děrovaný 2
Plain (20 lb vazba až 28 lb přebal (80 g/m2 až 105 g/m2))
Skupina B
Silný 3 až 9, Recyklovaný 4, Textur. 5 až 8, Transp. list, Čirý film, Průsvitný film, Štítky, Tabelační 1, Tabelační 2, Hlavičkový
Heavy (56 lb vazba až 147,9 lb index (151 g/m2 až 400 g/m2))
Skupina C
1str. potaž. tenký 1 až 3, 1str. potažený 1, 1str. potažený 2, 2str. potaž. tenký 1 až 3, 2str. potažený 1, 2str. potažený 2,  Matný potaž. tenký 1 až 3, Matný potažený 1, Matný potažený 2, Syntetický (polypropylen), Syntetický (polyester)
Coated (19 lb index až 66 lb přebal (70 g/m2 až 180 g/m2))
Skupina D
1str. potažený 3 až 9, 2str. potažený 3 až 9, Matný potažený 3 až 9
Heavy Coated (67 lb vazba až 147,9 lb přebal (181 g/m2 až 400 g/m2))
2
Zkontrolujte typ papíru, který budete používat pro kalibraci v závislosti na skupině.
Papír pro kalibraci ve stroji
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Hammermill Color Copy Digital (28 lb bond (105 g/m2))
Postup provedení automatického nastavení gradace
 
Papír pro kalibraci ve stroji imagePRESS Server
Skupina A
Hammermill Color Copy Digital (klížený 28 lb (105 g/m2))
Skupina B
Mohawk Options Navajo Smooth Brilliant White (90 lb přebal (243 g/m2))
Skupina C
OK Top Coat Plus (34 lb vazba (127,9 g/m2)) nebo stejný jako papír, který chcete použít pro tisk
Skupina D
Hammermill Color Copy Digital Cover (100 lb přebal (271 g/m2))
Jak kalibrovat stroj imagePRESS Server a následné kroky
Uložení nového nastavení kalibrace podle typu používaného papíru
POZNÁMKA
Informace o tom, jaký papír by se měl používat pro kalibraci při tisku na papír uložený v databázi papíru, vám sdělí autorizovaný zástupce Canon.
Pokud tisknete na vlastní papír, jehož typ je specifikován uživatelem, proveďte kalibraci pomocí papíru ve skupině standardních papírů, jejichž základní hmotnost a povrch nejvíce odpovídají vlastnímu papíru.
Názvy papírů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.