[Pemasangan Mudah] Dari DVD-ROM (Sambungan USB)

Ini menerangkan prosedur untuk memasang peranti yang disambungkan oleh USB dengan [Pemasangan Mudah] dari DVD-ROM yang dibekalkan. Dalam prosedur ini, serta pemacu MF, perisian standard dan manual elektronik dipasang.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Persediaan Pemasangan dan Langkah Berjaga-jaga
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Kabel USB tidak disambungkan
Sambungkan kabel USB menurut arahan pada skrin. Jika anda telah menyambungkan kabel USB dan memasang, cabut kabel USB dan pasang semula. Selain itu, kabel USB tidak dibekalkan dengan produk ini. Sediakan kabel yang berasingan.

Prosedur

1.
Matikan peranti.
2.
Tetapkan DVD-ROM dalam komputer → klik [Pemasangan Mudah].
Jika menu DVD-ROM tidak dipaparkan, klik "Buka butiran" yang berikutnya.
[+][-]
3.
Jika skrin [Pilih Jenis Sambungan] dipaparkan, pilih [Sambungan USB] → klik [Seterusnya].
4.
Klik [Pasang].
5.
Baca perjanjian lesen → klik [Ya].
6.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
7.
Apabila skrin berikut muncul, sambungkan peranti dan komputer dengan kabel USB → hidupkan peranti.
Jika anda tidak dapat mengesahkan sambungan antara peranti dan komputer, klik "Buka butiran".
[+][-]
8.
Klik [Keluar].
9.
Pasang perisian menurut arahan pada skrin.
10.
Lentingkan DVD-ROM, pilih [Mula semula Komputer Sekarang (Disarankan)] dan klik [Mula semula].
Jika dipasang dengan betul, ikon pemacu atau perisian MF dipaparkan dalam lokasi yang ditunjukkan seterusnya. Jika ikon tidak dipaparkan, nyahpasang pemacu atau perisian MF dan pasang semula.
Untuk pemacu pencetak atau pemacu faks:
Windows Panel Kawalan > [Peranti dan Pencetak].
Untuk pemacu pengimbas:
Windows Panel Kawalan > [Pengimbas dan Kamera].
Untuk MF Scan Utility:
Semasa menggunakan Windows 10:
Menu mula > Senarai aplikasi
Semasa menggunakan versi selain Windows 10:
Menu [Mula] > Apl atau senarai program > folder [Canon] > folder [MF Scan Utility]
Untuk manual perisian atau elektronik yang lain:
Bar tugas atau skrin [Desktop]

Topik Berkaitan