[Pemasangan Tersuai] Dari DVD-ROM (Sambungan Rangkaian)

Ini menerangkan prosedur untuk mencari peranti pada rangkaian secara automatik dan memasang dengan [Pemasangan Tersuai] dari DVD-ROM yang dibekalkan. Dengan prosedur ini, anda boleh menentukan perisian dan manual yang ingin dipasang.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Persekitaran Rangkaian TCP/IP
Jika anda tidak tahu persekitaran rangkaian yang anda gunakan, semak dengan pentadbir rangkaian anda.
Peranti mestilah dalam subnet yang sama seperti komputer yang anda gunakan.
Persediaan Pemasangan dan Langkah Berjaga-jaga
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Prosedur

1.
Tetapkan DVD-ROM dalam komputer → klik [Pemasangan Tersuai].
Jika menu DVD-ROM tidak dipaparkan, klik "Buka butiran" yang berikutnya.
[+][-]
2.
Jika skrin [Pilih Jenis Sambungan] dipaparkan, pilih [Sambungan Rangkaian] → klik [Seterusnya].
3.
Pilih perisian yang ingin dipasang → klik [Pasang].
4.
Baca perjanjian lesen → klik [Ya].
5.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
6.
Pilih peranti yang anda gunakan → klik [Seterusnya].
NOTA
Jika peranti tidak dipaparkan dalam [Senarai Peranti], semak keadaan sambungan antara komputer dan peranti serta tetapan alamat IP dan klik [Kemas kini Senarai Peranti]. Jika peranti masih tidak dipaparkan, klik [Cari mengikut Alamat IP] → masukkan alamat IP peranti → klik [OK]. Rujuk manual peranti untuk kaedah pengesahan alamat IP.
7.
Pilih pemacu untuk dipasang → klik [Seterusnya] → tetapkan seperti yang diperlukan.
Jika senarai pemacu yang sepadan dengan bahasa penerangan halaman dipaparkan selepas memilih pemacu pencetak dalam skrin [Pilih Pemacu], pilih pemacu yang akan anda gunakan.
Jika anda ingin menggunakan pasang komputer destinasi sebagai pemacu cetakan, pilih yang berikut.
Pilih skrin [Pilih Pemacu] > [Canon Driver Information Assist Service].
Pilih skrin [Sahkan Tetapan] > [Guna sebagai Pencetak Kongsi] atau [Guna sebagai Faks Kongsi].
8.
Semak tetapan → klik [Mula].
9.
Menetapkan pencetak lalai dan cetakan ujian.
Semasa menetapkan pemacu lalai: pilih pemacu → klik [Seterusnya]
Semasa cetakan ujian: tandakan kotak semak pemacu
10.
Klik [Keluar].
11.
Jika anda memilih MF Scan Utility, semak arahan pada skrin → klik [Seterusnya] jika anda ingin meneruskan pemasangan.
12.
Pilih bahasa → klik [Seterusnya].
13.
Pasang perisian menurut arahan pada skrin → klik [Seterusnya].
14.
Lentingkan DVD-ROM, pilih [Mula semula Komputer Sekarang (Disarankan)] dan klik [Mula semula].
Jika dipasang dengan betul, ikon pemacu atau perisian MF dipaparkan dalam lokasi yang ditunjukkan seterusnya. Jika ikon tidak dipaparkan, nyahpasang pemacu atau perisian MF dan pasang semula.
Untuk pemacu pencetak atau pemacu faks:
Windows Panel Kawalan > [Peranti dan Pencetak].
Untuk pemacu pengimbas:
Windows Panel Kawalan > [Pengimbas dan Kamera].
Untuk MF Scan Utility:
Semasa menggunakan Windows 10:
Menu mula > Senarai aplikasi
Semasa menggunakan versi selain Windows 10:
Menu [Mula] > Apl atau senarai program > folder [Canon] > folder [MF Scan Utility]
Untuk manual perisian atau elektronik yang lain:
Bar tugas atau skrin [Desktop]

Topik Berkaitan