Preguntes i respostes

Pot l'equip tornar a enviar automàticament els documents que han presentat errors a la transmissió?
Podeu establir el nombre de reintents que farà l'equip. (Vegeu "Nombre de reintents.")
Què passa amb els fitxers que s'envien al meu equip mentre l'equip està en el mode de repòs?
Aquests fitxers es desen automàticament i s'imprimeixen un cop rebuts tots els fitxers.
Què passa si arriben documents d'I-fax mentre l'equip es fa servir per copiar?
Mentre s'estan fent còpies, els documents es reben i s'emmagatzemen automàticament a la memòria de l'equip, i s'imprimeixen un cop es completen les còpies.
Podeu canviar l'ordre d'impressió d'aquests fitxers. (Vegeu "Configuració de la prioritat d'impressió.")
Envio sovint documents amb les mateixes opcions. Es pot configurar l'equip perquè restauri aquestes opcions quan s'engega o quan es completa una operació?
Podeu desar les opcions de lectura o els formats de fitxer com a mode estàndard i aquestes opcions s'especificaran per defecte quan s'engegui l'equip o després de completar una transmissió. Si no es recupera el mode estàndard aviat, premeu per recuperar-lo.
També podeu desar les opcions que vulgueu a les opcions favorites i recuperar-les quan les necessiteu.
Què passa amb els fitxers rebuts si es produeix un encallament de paper mentre s'imprimeixen?
Si els fitxers no s'imprimeixen correctament, es desen en memòria. Un cop solucionat l'encallament de paper, es reprèn la impressió des de la pàgina en què es va produir l'encallament de paper.
Què passa amb un fitxers que no s'ha pogut rebre completament quan es produeix un tall de corrent?
El document s'imprimeix fins a l'última pàgina que s'ha rebut correctament.
Què passa amb els fitxers en memòria o amb les opcions de memòria si es talla l'alimentació?
Els fitxers emmagatzemats a la memòria del sistema romanen en memòria encara que s'apagui l'alimentació de l'equip. De la mateixa manera, també s'emmagatzema permanentment en memòria el contingut de la llibreta d'adreces. No obstant això, si es talla el corrent mentre s'està rebent un fitxer, no s'emmagatzema en memòria. (El document s'imprimeix fins a l'última pàgina que s'ha rebut correctament.) Un cop restaurada l'alimentació, el remitent o el servidor de correu pot enviar de nou el treball interromput. Si el treball interromput s'ha enviat com a I-fax des d'un servidor POP, el treball s'emmagatzema al servidor POP i l'equip pot rebre'l de nou.
Com puc estalviar paper?
Podeu fer que els documents rebuts s'imprimeixin en les dues cares del paper. (Vegeu "Impressió a doble cara.")
Podeu reenviar fitxers rebuts per correu electrònic o desar-los a la memòria sense imprimir-los i posteriorment enviar-los a les destinacions que desitgeu. (Vegeu "Emmagatzematge d'opcions de reenviament" i "Enviament d'un fitxer de la bústia de recepció en memòria.")
Podeu configurar l'equip perquè no imprimeixi informes. (Vegeu "Informe de TX d'enviament," "Informe de gestió de comunicacions,"  "Informe d'enviament de fax," i "Informe d'activitat de fax.")
Puc apagar l'alimentació de l'equip si hi ha un document preparat per a l'enviament diferit?
Podeu prémer  al tauler de control mentre no feu servir l'equip, però no desconnecteu l'interruptor d'alimentació principal. Els fitxers que estan preparats per a l'enviament diferit s'envien automàticament des de la memòria quan arriba l'hora d'enviament especificada.
Puc canviar la mida de les dades d'un missatge de correu electrònic o un I-fax abans d'enviar-lo?
A l'opció Mida màxima de dades per enviar, podeu establir la mida màxima de les dades que voleu fer servir per enviar documents. Per al correu electrònic, el treball d'enviament es divideix en diversos missatges abans d'enviar-se, de manera que la mida de les dades de cada missatge no superi el límit establert. Per a l'I-fax, el treball d'enviament no es pot enviar si la mida de les dades és superior al límit establert i l'opció Enviar via servidor està activada. Tanmateix, si l'opció Enviar via servidor està desactivada, encara que introduïu la mida màxima de dades per enviar, no hi haurà cap límit per a les dades que envieu.
El resultat a l'informe d'activitat és "--". Com puc saber si el document s'ha enviat correctament?
"--" apareix quan l'enviament és correcte, però no s'ha confirmat que el missatge de correu electrònic o I-fax, o el fitxer que heu enviat a una carpeta activa utilitzada per la sèrie iW s'hagi lliurat realment. Truqueu al destinatari per comprovar si ha rebut el document.
18SJ-15Y