Kontrola/úprava/smazání uložené adresy

Na stroji můžete podle potřeby měnit detaily uložených adres. Upravovat a mazat však můžete pouze adresy uložené v místním adresáři.

Kontrola/změna informací pro uložené adresy

1.
Stiskněte  → [Fax] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Vyberte místo určení, které chcete změnit → stiskněte [Detaily/Editovat].
Instrukce týkající se hledání míst určení uložených v adresáři viz "Obrazovka adresáře."
4.
Podle potřeby upravte jednotlivá nastavení.
Nelze změnit seznam adres skupinové adresy nebo místo určení uložené ve skupinové adrese.
POZNÁMKA
Bližší informace o nastavení faxu viz "Ukládání faxových čísel."
Bližší informace o nastavení skupinové adresy viz "Ukládání skupinových adres."
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít] → [OK].
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 9 části "Ukládání faxových čísel."

Smazání uložených adres

1.
Stiskněte  → [Fax] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Vyberte místo určení, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Instrukce týkající se hledání míst určení uložených v adresáři viz "Obrazovka adresáře."
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].
18JF-104