Skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioners forskellige funktioner

Dette afsnit beskriver de taster, der vises på skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner. For detaljerede forklaringer på hver status/tast skal du se henvisningerne i Fra skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner i tabellen herunder.
For informationer om at betjene skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopiering kan du se "Brug af skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner."
I dette skærmbillede kan du vælge de grundlæggende kopifunktioner. Du kan indstille grundlæggende kopistatusser, som f.eks. tætheden eller finishing-statusser, Favoritindstillinger og Tidligere indstillinger.
Tast
Beskrivelse
Fra skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
1
Vælg farve
Du kan vælge farvestatussen.
2
Manuel justering af tætheden
Du kan justere kopitætheden.
3
Kopiforhold
Tryk for at angive det ønskede kopiforhold.
4
Vælg papir
Tryk for at vælge papirformat/type og papirmagasin.
5
2-sidet
Med denne status kan du fremstille 2-sidede kopier af 1-sidede eller 2-sidede originaler, eller fremstille 1-sidede kopier af 2-sidede originaler.
6
Finishing
Med denne status kan du samle kopier på forskellige måder efter sider eller kopisæt.
7
Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér/Redigér favoritindstillinger
Registrér til Quick-menu
Ændring af standardindstillingerne
Registrér funktionsgenveje
8
Tilvalg
Du kan konfigurere en række kopifunktioner.
9
Haste- kopi
Med Hastekopiering kan du afbryde et reserveret eller igangværende job for at lave hastekopier.
10
Kopieksempel
I denne status kan du kontrollere kopiresultatet, før du fremstiller en kopiserie.
11
Justér billedkvalitet
Du kan justere billedets kvalitet til det niveau, som bedst passer sig til tekstens kvalitet eller de originale fotos.
12
Genveje til [Tilvalg]
Du kan indstille op til seks genveje.
13
Tidligere indst.
Tryk for at genkalde de tre seneste kopiindstillinger.
14
Favorit- indst.
Tryk for at registrere ofte anvendte kopiindstillinger. Du kan også hente registrerede kopiindstillinger.
BEMÆRK!
Statusserne for Tilvalg på skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner kan vises på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner ved at trykke på [Tilvalg].

BEMÆRK!
For instruktioner om at ændre visningen af skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopiering kan du se "Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner."
18K7-0Y4