Overzicht van activiteiten bij faxen

In dit gedeelte worden de procedures voor het verzenden van een fax beschreven.
BELANGRIJK
De verzendinstellingen voor de laatste verzendopdracht kunnen worden bewaard.
Om alle instellingen te annuleren, drukt u op .
De aangegeven bestemmingen worden niet bewaard.

1.
Plaats uw originelen.
N.B.
Voor meer informatie over het plaatsen van uw originelen raadpleegt u "Plaatsen van originelen."
2.
Druk op  → [Fax] → geef de gewenste bestemmingen op.
Als de gewenste functie niet wordt weergegeven in het scherm Hoofdmenu, drukt u op [Alles weergeven].
BELANGRIJK
Als [Fax] is ingesteld op 'Aan' in Beperk nieuwe bestemming, kunt u geen nieuwe bestemmingen invoeren. Selecteer in dit geval een opgeslagen bestemming via het lokale adresboek, het adresboek op afstand, de LDAP-server of de snelkiestoetsen. (Zie "Verzenden naar nieuwe adressen beperken.")
N.B.
Per keer kunt u max. 256 bestemmingen opgeven en er naar verzenden. Als u voor de bestemming een groepsadres aangeeft, zal elk adres in die groep worden geteld als één bestemming.
De op het scherm weergegeven pictogrammen zijn:
:
Fax
:
Groep
Voor meer informatie over het selecteren van een bestemming in het adresboek, raadpleegt u de onderstaande procedure.
Voor meer informatie over het aangeven van een nieuwe bestemming, raadpleegt u de onderstaande procedure.
3.
Druk op [Opties] → geef de gewenste instellingen op.
Druk op [] of [] om de gewenste modus weer te geven.
Raadpleeg de betreffende paragraaf voor meer informatie over het instellen van de modus.
4.
Druk op .
Als het origineel op de glasplaat ligt, volgt u de instructies op het aanraakscherm → druk op .
Wanneer het scannen is voltooid, drukt u op [Start verzenden].
Scan het origineel opnieuw vanaf de eerste pagina als een melding verschijnt die aangeeft dat het scannen is geannuleerd omdat het scanbestand groter is dan de limiet.
U kunt dan scannen door de volgende instellingen te wijzigen.
-Verlaag de resolutie (Zie "Resolutie instellen.")
-Verminder de beeldscherpte (Zie "Beeldscherpte aanpassen.")
N.B.
Als u Voorbeeldmodus instelt op 'Aan', kunt u de afbeeldingen bekijken op het voorbeeldscherm voordat u uw document verzendt. (Zie "Voorbeeld.")
De machine detecteert automatisch het formaat van het origineel.
5.
Wanneer het scannen is voltooid, verwijdert u uw originelen.

BELANGRIJK
Nadat een opdracht is verzonden, kunnen de verzendinstellingen bewaard blijven, met uitzondering van de aangegeven bestemmingen.
Om alle instellingen te annuleren, drukt u op .
Om andere opdrachten te verzenden met dezelfde instellingen, geeft u de bestemmingen aan voor de opdrachten omdat de bestemming die voor de vorige opdracht was aangegeven niet wordt bewaard.
N.B.
Wij adviseren om de volgende onderwerpen te lezen voordat u de faxfunctie gebruikt:
Hoofdschakelaar en de toets Energiebesparing(Zie "Hoofdschakelaar en energiebesparingstoets.")
Tekens invoeren via het touch panel display (Zie "Tekens invoeren via het touch panel display.")
Periodiek onderhoud (Zie "Routine Cleaning.")
Het maximale aantal faxopdrachten dat u vanaf het faxscherm kunt verwerken, bedraagt 120, inclusief opdrachten met foutcodes. Het werkelijke aantal verzendopdrachten dat de machine kan verwerken, is wellicht minder dan 120. Dit is afhankelijk van de volgende factoren:
Indien er meerdere documenten gelijktijdig worden verzonden
Indien omvangrijke documenten worden verzonden
Wanneer voor postbussen en de fax/I-fax postbus veel geheugen wordt gebruikt
U kunt een rapport afdrukken dat de resultaten van alle verzendopdrachten vermeldt. (Raadpleeg "Fax TX-rapport" en"Faxactiviteitenrapport.")
Als u een inlogservice gebruikt, is het noodzakelijk om met de juiste procedure voor de desbetreffende inlogservice in te loggen op de machine.
Als u Afdelings-ID-beheer gebruikt in combinatie met de Kopiekaartlezer-F1, raadpleegt u "Kopiekaartlezer-F1."
Als u afdelings-ID-beheer gebruikt, raadpleegt u "Invoeren van het Afdeling-ID en de PIN."
Zie "Aanmeldingsservice." voor instructies voor het instellen van de inlogservice SSO-H.
Voor instructies over het annuleren van een verzendopdracht raadpleegt u "Annuleren van een opdracht."
18JC-0YF