Fax TX-rapport

Het Fax TX rapport stelt u in staat te controleren of de documenten goed naar de opgegeven bestemmingen zijn verzonden. Een Fax TX-rapport kan automatisch worden afgedrukt nadat de documenten zijn verzonden. U kunt de machine ook instellen om een Fax TX-rapport alleen af te drukken wanneer een verzendfout optreedt en het Fax TX-rapport zo aanpassen dat het eerste deel van het document ook op het rapport wordt afgedrukt zodat u de inhoud van het document kunt bekijken.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
N.B.
Er kunnen alleen rapporten worden afgedrukt als A3, A4 of A4R (normaal, gerecycled, dun of gekleurd) in een papierbron is geplaatst waarvan de instellingen bij [Overige] in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] bij [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) zijn ingesteld op 'Aan'. Als echter [Controleer type papier] voor [Kopie] is ingeschakeld in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit], kunt u niet afdrukken via een papierbron waarvoor kleurenpapier is opgegeven. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Fax TX rapport].
4.
Druk op [Alleen bij fout] of [Aan].
Selecteer [Uit] als u het niet wilt afdrukken.
Als u een deel van het verzonden document wilt afdrukken op het Fax TX rapport, selecteert u [Aan] voor <Rapport met TX beeld>.
5.
Druk op [OK].

N.B.
Voor meer informatie over het Fax TX rapport raadpleegt u "Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT."
Als [TX rapport] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) is ingesteld op 'Alleen bij fout' of 'Aan', wordt er een Verzenden TX-rapport afgedrukt met het Fax TX-rapport.
Als een groepsverzending wordt uitgevoerd wanneer Fax TX-rapport is ingesteld op 'Aan', zal een Fax multi TX-rapport worden afgedrukt. (Zie "FAX MULTI TX RAPPORT.")
18JC-0CX