Vastaanottajien määrittäminen käyttämällä Osoitekirjaa (Etä)

Voit hakea ja määrittää vastaanottajia palvelimen osoitekirjasta avaamalla sen verkon asiakaslaitteesta. Palvelinlaitteen Osoitekirjaa jolta voidaan hakea verkon kautta kutsutaan Etäosoitekirjaksi. Tämä laite voidaan asettaa toimimaan palvelinlaitteena tai asiakaslaitteena.
TÄRKEÄÄ
Voidaksesi käyttää Etäosoitekirjaa, sinun on määritettävä asetukset kohtaan [Hae etäosoitekirja]. (Katso "Etäosoitekirjan hankkiminen.")
HUOMAUTUS
Voidaksesi käyttää Etäosoitekirjaa, sinun on koostettava palvelinlaitteen asetukset. Aseta Etäosoitekirja avautumaan ulkoisesti palvelinlaitteessa. (Katso "Etäosoitekirjan avaaminen.")
Voit myös selata vastaanottajia jotka on tallennettu palvelinlaitteen pikavalintapainikkeisiin verkossa olevasta asiakaslaitteesta. (Katso "Vastaanottajien määrittäminen pikavalintapainikkeilla.")

1.
Paina  → [Skannaa ja lähetä] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Muuta osoitekirja].
HUOMAUTUS
[[Muuta osoitekirja] avautuu vain jos tallennat sekä Etäosoitekirjan että LDAP-palvelimen. Jos vain Etäosoitekirja on tallennettu laitteeseen, näkyvissä on [Etäosoite- kirjaan].
3.
Paina [Etä].
4.
Valitse vastaanottaja → paina [OK].
Voit määrittää myös useita vastaanottajia.
Ohjeet tallennettujen vastaanottajien hakemiseksi, katso "Osoitekirjan ikkuna."
Jos valitset vastaanottajan joka on tallennettu osoitekirjaan hakunumerolla, paina [Hakunumero] → syötä numero numeropainikkeilla - . Jos painat [Ei numeroa], näytetään vain vastaanottajat, jotka on tallennettu ilman saantinumeroa.
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Jos valitset vain yhden vastaanottajan, paina lähettääksesi Osoitekirjan ikkunasta.

TÄRKEÄÄ
Jos palvelin suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia, autentikointi palvelimen ja asiakaslaitteen välillä suoritetaan samalla kun asiakaslaite hankkii etäosoitetta. Autentikointi tapahtuu vertaamalla Järjestelmänvalvojan tunnusta ja Järjestelmän PIN:iä palvelimen ja asiakaslaitteen kesken.
Etäosoitekirjan käytettävyys riippuu järjestelmänvalvojan tietojen asetusten tilasta palvelimelle ja asiakaslaitteelle, kuten alla osoitetaan.
Kun palvelin suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Kun asiakaslaite suorittaa järjestelmänvalvojan tietojen asetuksia
Palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN vastaavat toisiaan.
Etäosoitekirja on käytettävissä.
Suorittaa
Suorittaa
Vastaa
Kyllä
Ei vastaa
Ei
Ei suorita
-
Ei
Ei suorita
Suorittaa
-
Kyllä
Ei suorita
-
Kyllä
Ohjeet Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja järjestelmän PIN-koodin asettamiseksi, katso "Järjestelmänvalvojan asetusten määrittäminen."
Enintään kahdeksan laitetta, mukaanlukien tämä laite, voidaan liittää asiakaslaitteeksi palvelimeen samanaikaisesti yleisellä Etäosoitekirjalla. Jos palvelin suorittaa muuta verkkoliikennöintiä samanaikaisesti, liitettävien laitteiden määrä voi olla vähemmän kuin kahdeksan. Jos tämä laite ei voi liittyä, lähetetään verkon häiriöilmoitus.
Jos palvelimen ja asiakaslaitteen välillä tapahtuu autentikointivirhe tai verkkoyhteyden aikakatkaisu, et voi hankkia vastaanottajaa Etäosoitekirjasta. Voit asettaa liikennöinnin aikakatkaisun kohdassa [Liikennöinnin aikakatkaisu], [Hae etäosoitekirja]. (Katso "Etäosoitekirjan hankkiminen.")
HUOMAUTUS
Jos palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen kieliasetukset ovat erilaiset, Osoitekirjan merkit voivat olla epäselvät.
18F1-11J