Ryhmäosoitteen tallentaminen

Ryhmäosoite-ominaisuudella voit luoda ryhmän. Voit tallentaa erityyppisiä vastaanottajia (kuten s-posti-, I-faksi- tai tiedostopalvelinvastaanottajia) yhdeksi ryhmäksi.
Voit tallentaa ryhmäosoitteeseen enintään 256 vastaanottajaa.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat tallentaa ryhmäosoitteen, vastaanottajat on tallennettava edeltäkäsin, kuten faksinumerot, sähköpostiosoitteet ja tiedostopalvelinten osoitteet.

1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Tallenna vastaanott.] → [Tall. uusi vast.ottaja].
3.
Paina [Ryhmä].
4.
Paina [Nimi].
5.
Syötä ryhmän nimi → paina [Seuraava].
6.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
Syöttämäsi ryhmäosoite tallennetaan valitsemaasi osoitelistaan.
7.
Paina [Lisää osoite- kirjasta] tai [Tallenna lokeroon].
Jotta voit tallentaa vastaanottajia ryhmäosoitteeseen, vastaanottajat on tallennettava osoitelistaan, joka sisältää ryhmäosoitteen.
Jos haluat poistaa vastaanottajan, valitse vastaanottaja → paina [Poista].
Jos valitset [Lisää osoite- kirjasta]:
Jos valitset [Tallenna lokeroon]:
Jos valitset [Lisää osoite- kirjasta]:
Valitse tallennettava vastaanottaja osoitekirjasta → paina [OK].
Jos haluat valita vastaanottajan joka on tallennettu hakunumerolla, paina [Hakunumero] → syötä numero. (Katso S-postiosoitteen tallentaminen ja "Faksinumeroiden tallentaminen.")
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Voit rajoittaa tuloslistassa näytettäviä vastaanottajatyyppejä painamalla haluamasi vastaanottajatyypin kuvaketta.
Tarkistaaksesi valitun vastaanottajan tiedot, valitse vastaanottaja → paina [Tiedot]. Paina [OK]palataksesi edelliseen ikkunaan.
Toista vaihe 7 kun tarvittaessa tallennat muita osoitteita.
HUOMAUTUS
[Hakunumero] avautuu vain jos [Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Aseta vastaanottaja] (Asetukset/Tallennus). (Katso "Osoitekirjan hallitseminen hakunumeroilla..")
Jos valitset [Tallenna lokeroon]:
Valitse lokero Lokeron valintaikkunasta → paina [OK].
HUOMAUTUS
Voit tallentaa ryhmäosoitteeseen vain yhden lokeron.
8.
Paina [OK] → [Sulje].
Jos käytät Hakunumeroiden hallintaa Osoitekirjalle, suorita seuraava toiminto.
Paina [Seuraava] → [Hakunumero] → [Hakunumero].
Syötä numero numeropanikkeilla - → paina [Vahvista].
Syötä numero uudelleen numeropainikkeilla → paina [OK] → [OK].

HUOMAUTUS
Jos haluat tallentaa ryhmäosoitteen, voit valita vain samaan Osoitelistaan tallennettuja vastaanottajia.
Voit tallentaa s-postiosoitteet, I-faksiosoitteet, tiedostopalvelinosoitteet ja tiedoston tallennuspaikat ryhmäosoitteeseen.
Jos Etäfaksitoiminto on aktivoitu, voit tallentaa myös faksinumeroita ryhmäosoitteeseen.
Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen joka sisältää tiedostopalvelimen, jossa Syötä salasana joka kerta -asetus on 'Kyllä'. (Katso "Tiedostopalvelimen osoitteen tallentaminen.")
18F1-0FF