<Licentie/overig>/<Instellingen externe UI/update firmware>

Alle instellingen voor de software en het systeemopties voor het apparaat, maar ook over Licentie registreren verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Instellingen die zijn gemarkeerd met "*1" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Instellingen gemarkeerd met "*2" worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Licentie registreren> *1*2

Voer de licentiesleutel in voor een systeemoptie die op het apparaat kan worden gebruikt. Licentieregistratie

<Instellingen externe UI> *1

Configureer instellingen voor het gebruiken van UI op afstand. Met UI op afstand kunt u de instellingen van het apparaat configureren vanaf een webbrowser.
<Externe UI>/<Externe UI gebruiken>
Selecteer of u de externe UI wilt gebruiken (De UI op afstand uitschakelen). Bij een externe UI kunt u ook opgeven of communicatie met TLS versleuteling wordt gebruikt (De sleutel en certificaat voor TLS configureren).
Model aanraakscherm
<Externe UI gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Gebruik TLS>
<Uit>
<Aan>
Model zwart-wit LCD
<Uit>
 
<Aan>
<Gebruik TLS>
<Uit>
<Aan>
<Toegang beperken>/<Beveiligingsinst. toegang via externe UI>
Geef op dat een pincode moet worden ingevoerd voor toegang tot de UI op afstand. Stel een pincode in van maximaal 7 cijfers. Alle gebruikers gebruiken een gemeenschappelijke pincode. Een pincode instellen voor UI op afstand
<Uit>
 
<Aan>
<Toegangspincode externe UI>

<Update firmware> *1

Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt installeren. De Firmware updaten
<Via pc>
<Via internet>
<Versie-informatie>
258A-061