De insteldata importeren en exporteren

Data van apparaatinstellingen kan op de computer worden opgeslagen (exporteren). Omgekeerd kan ook. Data die is opgeslagen op uw computer kan worden overgebracht naar het apparaat (importeren). Data die vanaf dit apparaat is geëxporteerd, kan worden geïmporteerd in een ander apparaat van hetzelfde model. U kunt dus gemakkelijk een groot aantal instellingen naar meerdere apparaten kopiëren. U kunt uitsluitend exporteren en importeren als u zich aanmeldt in de Systeembeheerder-modus.
Schakel het apparaat niet uit tijdens een import- of exportbewerking.
Een dergelijke bewerking kan enkele minuten duren. Als u het apparaat uitschakelt tijdens de bewerking, kan dit beschadiging van gegevens of van het apparaat tot gevolg hebben.
Bedien het apparaat niet tijdens een import-/exportbewerking
Ga pas gegevens importeren / exporteren nadat u hebt gecontroleerd of er geen bewerkingen worden uitgevoerd, zoals het afdrukken van documenten.
Voor de instellingen die niet kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd, raadpleegt u Overzicht van menuopties.
U kunt met het het bedieningspaneel van het apparaat ook import-/exportinstellingen via een USB-geheugenapparaat opslaan of oproepen. <Importeren/exporteren>
Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.

De insteldata exporteren

U kunt apparaatinstellingen exporteren en deze opslaan op een computer. We adviseren u regelmatig reservekopieën te maken van belangrijke instellingen.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Gegevensbeheer]  [Exporteren].
4
Stel het encryptiewachtwoord in.
[Encryptiewachtwoord]
Voer een wachtwoord voor versleuteling van de exportdata in met behulp van alfanumerieke tekens. Voer hetzelfde wachtwoord in in [Bevestigen]. Voor het exporteren van gegevens moet u een wachtwoord voor versleuteling instellen.
Het wachtwoord is vereist bij het importeren van geëxporteerde gegevens. De insteldata importeren
5
Klik op [Start exporteren].
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de geëxporteerde data.
De instellingen worden opgeslagen.

De insteldata importeren

Laad (importeer) data die is geëxporteerd uit het apparaat. U kunt ook apparaatinsteldata importeren van een ander apparaat, als dat van hetzelfde model is als het uwe. Daarnaast: als u het veiligheidsbeleid toepast op het apparaat, volg dan de hieronder beschreven procedure om het bestand van het veiligheidsbeleid op te geven.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Gegevensbeheer]  [Importeren].
4
Geef het te importeren bestand op en voer het wachtwoord in.
[Bestandspad]
Klik op [Bladeren] en selecteer het bestand. U kunt uitsluitend informatiebestanden met instellingen van het apparaat (*.dcm) importeren.
[Decryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord in dat is ingesteld toen de instellingen werden geëxporteerd.
5
Klik op [Start importeren].
6
Klik op [OK].
De geselecteerde instelgegevens worden in het apparaat geladen.
7
Klik op [OK].
Als het selectievakje [Instellingen/registratie] is ingeschakeld in stap 4, start het apparaat automatisch opnieuw op.
258A-051