<Gegevensbeheer>

De instellingen voor het benutten van de apparaatinstellingen en voor gegevensinitialisatie verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Instellingen die zijn gemarkeerd met "*" kunnen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd.

<Importeren/exporteren> *

U kunt ook verschillende instellingen van het apparaat met behulp van een USB-geheugenapparaat importeren en exporteren.
<Importeren>
<Exporteren>
Wanneer het importeren plaatsvindt
Het apparaat start automatisch opnieuw op wanneer de importprocedure is beëindigd.

<Prod. Ext'd Survey Prog. insch.>/<Product Extended Survey Program inschak.>

Hiermee kunt u Product Extended Survey Program in- of uitschakelen (een programma voor het verzamelen van gebruiksgegevens van de machine).
<Uit>
<Aan>

<Sleutel en certificaat initialiseren> *

Selecteer deze optie om de standaardinstellingen te herstellen voor [Instellingen sleutel en certificaat] en [Instellingen CA-certificaat]. Sleutel en certificaat initialiseren

<Menu initialiseren> *

Selecteer deze optie om voor de onderstaande instellingen de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen in één keer herstellen of alleen bepaalde instellingen. Menu Initialiseren
<Voorkeuren>
<Aanpassing/onderhoud>
<Functie-instellingen>
<Beheerinstellingen>
<Alles initialiseren>
258A-062