Op een vaste tijd UITschakelen

U kunt een instelling realiseren dat het apparaat iedere dag van de week op een bepaalde tijd automatisch UIT gaat. Hiermee kunt u nutteloos stroomverbruik vermijden dat kan optreden als u nalaat het apparaat UIT te schakelen. Standaard is deze functie niet actief.
Voor meer informatie over de basishandelingen om het apparaat in te stellen via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Tijdklokinstellingen]  [Bewerken].
4
Activeer het selectievakje voor [Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen] en stel de tijd in voor het UITschakelen van het apparaat.
[Wekelijkse automatische uitschakeltimer instellen]
Via het activeren van dit selectievakje kunt u de tijd instellen waarop het apparaat iedere dag van de week UIT gaat.
[Zondag] tot [Zaterdag]
Voer de tijd in waarop het apparaat UIT moet gaan. Als u op een bepaalde weekdag het vakje leeg laat, is de functie voor die dag niet actief.
5
Klik op [OK].
Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT gaat*
Wanneer het Data-lampje brandt of knippert
Als het menuscherm of scherm Controleer tellerstand verschijnen
Als instellingendata wordt geïmporteerd / geëxporteerd
Als de firmware wordt geactualiseerd
*Als het apparaat op de opgegeven tijd niet automatisch UIT kan worden gezet, wordt in de volgende 10 minuten elke minuut een nieuwe poging verricht. Als zelfs na tien herhalingspogingen het apparaat op de opgegeven tijd niet UIT kan worden gezet, is de functie voor het automatisch uitschakelen niet meer effectief voor die dag.
258A-022