Het scherm Start aanpassen

U kunt het itemscherm veranderen om het gemakkelijker te maken het scherm Start te openen, en het scherm Start aan te passen.

Knoppen anders rangschikken (Model aanraakscherm)

U kunt het gebruik van de knoppen gemakkelijker maken door de knoppen naar eigen inzicht te rangschikken. U kunt ook een spatie invoegen in plaats van een knop, opdat u het scherm Start gemakkelijker kunt bekijken.
1
Selecteer <Instellingen startscherm> in het scherm Start. Het scherm Start
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
2
Selecteer <Weergavevolgorde instellen>.
3
Selecteer de knop die u wilt verplaatsen.
De geselecteerde knop wordt geaccentueerd weergegeven. U kunt de selectie van de knop ongedaan maken door er nogmaals op te tikken.
4
Selecteer <Naar links> of <Naar rechts>.
De knop wordt zo vaak verplaatst als u op het scherm tikt.
Als u <Naar links> of <Naar rechts> lang aanraakt, blijft de geselecteerde knop bewegen.
Een spatie invoeren
Als <Lege inv.> is geselecteerd, wordt er links van de geselecteerde knop een spatie ingevoegd.
Als de knop aan het einde is geselecteerd, wordt een spatie ingevoegd, ook als <Naar rechts> is geselecteerd.
Een spatie verwijderen
Selecteer de spatie die u wilt verwijderen, en selecteer <Lege wissen>.
5
Selecteer <Toepassen>.

De weergavevolgorde veranderen (Model zwart-wit LCD)

Om de knoppen gebruiksvriendelijker te maken, kunt u de weergavevolgorde van het item vrij veranderen.
1
Selecteer <Weerg.volg. (Start)> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Met behulp van / selecteert u het te verplaatsen item. Druk vervolgens op .
3
Met behulp van / gaat u naar de doel-positie. Druk nu op .
4
Als de knoppen naar wens zijn gerangschikt, drukt u op .
258A-030