Basishandeling

Basishandeling van Model aanraakscherm

Het display is een aanraakscherm: u bedient het door het aan te raken.
Vermijd de volgende handelingen.
Hierdoor kunnen zich storingen voordoen of kan het display beschadigd raken.
Hard drukken
Drukken met puntige voorwerpen (vingernagel, balpen, potlood enzovoort)
Aanraken met vochtige/vuile handen
Het display gebruiken terwijl er een voorwerp op staat
U kunt het aanraakdisplay pas gebruiken nadat u de de beschermende film van het display hebt verwijderd.
Tikken
Raak het scherm zachtjes even aan. Deze handeling dient om items te selecteren of te bevestigen.
Vegen
Veeg met de vinger over de display. Welk effect het vegen over het scherm heeft, hangt af van het scherm. Bijvoorbeeld, met vegen in het scherm Start verplaatst u een pagina in de richting van het vegen.

Items selecteren

Tik op een itemnaam of knop om een selectie te maken.
Als u een item per ongeluk aanraakt
Schuif uw vinger weg en laat los om de selectie te annuleren.
Teruggaan naar het vorige scherm
Tik op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Door het scherm bladeren

De schuifbalk verschijnt op het scherm wanneer er nog informatie is die niet wordt weergegeven. Wordt de bladerbalk weergegeven, dan kunt u bladeren door in de gewenste richting te vegen. NB. De schuifbalk wordt alleen weergegeven zolang u het scherm aanraakt.

De instellwaarde wijzigen

Tik op <+> / <-> en u kunt de instelling van de schaal aanpassen. U kunt ook een instelling aanpassen door de schuifbalk naar links of naar rechts te vegen.
 
U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal: <Weergave-instellingen>
Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd inactief is, raadpleegt u: <Functie na automatische reset>
U kunt verschillende instellingen voor de bedienbaarheid realiseren, zoals de helderheid van het scherm: <Toegankelijkheid>

Basishandelingen van Model zwart-wit LCD

Gebruik de onderstaande toetsen om instellingen op te geven en waarden aan te passen.
De toetsen /
Door het scherm bladeren
Aan de rechterkant van het scherm ziet u een schuifbalk als niet alle informatie op één scherm past. Als de schuifbalk wordt weergegeven, gebruikt u  /  om omhoog en omlaag te bladeren. De tekst- en achtergrondkleuren van een item worden omgekeerd wanneer u deze toetsen selecteert.
De waarde van instellingen wijzigen
Gebruik / om waarden in te voeren. Als een pictogram zoals hieronder in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren. Tekst invoeren
Tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
De toetsen /
Volgende of vorige scherm weergeven
Druk op om naar het volgende scherm te gaan. Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.
U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op te drukken. Met keert u terug naar het vorige scherm.
De waarde van instellingen wijzigen
Met behulp van / stelt u de schuifbalk-schaal in.
De cursor verplaatsen
Met behulp van / kunt u tekst en waarden invoeren. Tekst invoeren
gebruiken
Druk op om een instelling toe te passen.
Met behulp van de numerieke toetsen
Voer met de numerieke toetsen tekst en waarden in. Tekst invoeren
U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de weergavetaal: <Weergave-instellingen>
Om het scherm te wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd inactief is, raadpleegt u: <Functie na automatische reset>
U kunt verschillende instellingen wijzigen voor de toegang, zoals de bladersnelheid: <Toegankelijkheid>
258A-028