<Beheerinstellingen>

Item
Beschrijving
U kunt instellingen configureren om gebruikers van het apparaat te beheren.
U kunt informatie beheren over de hardware en bewerkingen, maar ook verschillende vereiste data voor het gebruik van de apparaatfuncties.
U kunt de instellingen configureren voor de externe UI en beschikbare software voor het apparaat.
U kunt instellingen configureren om gegevens te benutten zoals apparaat-instelgegevens, of gegevensinitialisatie realiseren.
U kunt instellingen configureren voor de gebruikers-authenticatiefunctie, wachtwoord, en codering.
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
Herstelt alle data inclusief logboeken en instelwaarden voor hun standaardinstellingen. Alle gegevens/instellingen initialiseren
258A-05X