AirPrint gebruiken

Dit gedeelte beschrijft de instellingen die nodig zijn om AirPrint te gebruiken en de te verrichten procedures bij gebruik van Apple toestellen.
AirPrint-instellingen
Functies van AirPrint
Problemen oplossen

AirPrint-instellingen configureren

U kunt gegevens registreren die worden gebruikt voor het identificeren van de machine, zoals de naam van de machine en de installatielocatie. U kunt ook het afdrukken via AirPrint uitschakelen op de machine. U gebruikt de UI op afstand om deze instellingen te wijzigen.
Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
Als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een iPad, iPhone of iPod touch, moet u 'klikken' hieronder lezen als 'tikken'.
3
Selecteer [Netwerkinstellingen] [AirPrint-instellingen].
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[AirPrint gebruiken]
Schakel dit selectievakje in als u wilt afdrukken met AirPrint. Schakel het selectievakje uit als u AirPrint wilt uitschakelen.
[Printernaam]
Voer de naam van het apparaat in. Als een mDNS-naam reeds is geregistreerd in [mDNS-instellingen] (DNS configureren), verschijnt de geregistreerde naam.
[Locatie]
Voer de locatie van het apparaat in. Als een locatie reeds is geregistreerd in [Instellingen Apparaatinformatie] ([Apparaatbeheer] in [Beheerinstellingen] (Instellingen/registratie)), verschijnt de geregistreerde naam.
[Breedtegraad]
Voer de breedtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
[Lengtegraad]
Voer de lengtegraad in van de locatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
6
Klik op [OK].
Als u [AirPrint gebruiken] selecteert, wordt de ontvangstinstellingen in <Netwerk> ingesteld op <Aan>.
Gebruik HTTP
Instellingen IPP-afdrukken
IPv4 Gebruik mDNS
IPv6 Gebruik mDNS
Als u [Printernaam] wijzigt, die u eerder hebt opgegeven, zult u misschien niet meer kunnen afdrukken vanaf de Mac die u tot dan voor het afdrukken hebt kunnen gebruiken. Dit verschijnsel doet zich voor omdat <mDNS-naam> (DNS configureren) van IPv4 ook automatisch wordt gewijzigd. U moet in dit geval het apparaat weer aan de Mac toevoegen.
Als u de printernaam invoert, kunt u meerdere printers die compatibel zijn met AirPrint gemakkelijker identificeren.

Instelling van beschikbare functies in AirPrint wijzigen

Als u ongebruikte functies in AirPrint wilt uitschakelen of als u de communicatie wilt versleutelen, configureert u de desbetreffende instelling met behulp van het bedieningspaneel.

Het scherm voor AirPrint weergeven

U kunt het scherm van AirPrint weergeven en zo niet alleen toegang krijgen tot de verschillende AirPrint-instellingen, maar ook gegevens van verbruiksartikelen bekijken, zoals papier en tonercartridge. Verder kunt u instellingen van beveiligingsfuncties realiseren.
1
Selecteer [Systeemvoorkeuren]  [Printers en scanners], en voeg het apparaat toe aan de door u gebruikte Mac.
Als het apparaat reeds is toegevoegd, is deze bewerking niet nodig.
2
Selecteer dit apparaat uit de lijst van printers in [Printers en scanners].
3
Klik op [Opties en toebehoren].
4
Klik op [Geef webpagina van printer weer].
5
Log in op de UI op afstand.
Wilt u de AirPrint-instellingen wijzigen, dan moet u zich als beheerder aanmelden.

Aan AirPrint toegewijde pagina

Wanneer u zich met beheerdersrechten aanmeldt, verschijnt de pagina met AirPrint-informatie, zoals hieronder weergegeven.

[AirPrint-instellingen]

Hiermee kunt u de waarden controleren die zijn ingevoerd in de AirPrint-instellingen, zoals de naam en locatie van het apparaat. U kunt op [Bewerken] klikken om de instellingen te veranderen.

[Andere instellingen]

[Beveiligingsinstellingen voor afdrukken]
Configureer de beveiligingsinstellingen voor afdrukken met behulp van TLS of authenticatie.
[TLS-instellingen]
Hiermee kunt u de voor TLS gebruikte sleutel en certificaat veranderen. De sleutel en certificaat voor TLS configureren
[Instellingen sleutel en certificaat]
Hiermee kunt u een sleutel en certificaat genereren, of de afgifte van een certificaat aanvragen. De sleutel en certificaat voor TLS configureren

[Informatie over verbruiksartikelen]

Hiermee kunt u de informatie van iedere papierbron en verbruiksartikelen van het apparaat en de toestelversie controleren.

Handelsmerken

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X , en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
258A-03R