Απενεργοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) είναι χρήσιμο επειδή οι ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν να καθοριστούν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web σε υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω δικτύου. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω USB, ή εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να μειωθεί ο κίνδυνος απομακρυσμένου ελέγχου της συσκευής μέσω του δικτύου από κακόβουλα τρίτα άτομα.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
<Μενού>  <Ρυθμίσεις διαχείρισης>  <Άδεια/Άλλο>  <Ρυθμίσεις Remote UI>  Επιλέξτε <Off> στο <Χρήση Remote UI>  <Εφαρμογή>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
<Μενού>  <Ρυθμίσεις διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις απομακρ UI/Ενημέρ υλικολογισμ>  <Ρυθμίσεις Remote UI>  <Χρήση Remote UI>  <Off>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
24YS-04U