Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP

Το HTTP χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μέσω δικτύου, όπως όταν έχετε πρόσβαση στη συσκευή μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB ή δεν χρησιμοποιείτε το HTTP, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το HTTP για να αποτρέψετε κακόβουλες εισβολές τρίτων μέσω της αχρησιμοποίητης θύρας HTTP.
Εάν απενεργοποιήσετε το HTTP, θα απενεργοποιηθούν ορισμένες δυνατότητες του δικτύου, όπως το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και η εκτύπωση WSD, καθώς και η εκτύπωση μέσω Google Cloud Print.
<Μενού>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Χρήση HTTP>  <Off>  <Ναι>  
24YS-04S