Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn

Οδηγοί χαρτιού

Ρυθμίστε με ακρίβεια τους οδηγούς χαρτιού σύμφωνα με το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού ώστε να εξασφαλίσετε ότι το χαρτί τροφοδοτείται κατευθείαν μέσα στη συσκευή.
Για το LBP654Cx / LBP653Cdw
Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης, ο οποίος επισημαίνεται στις εικόνες με βέλη, για να απελευθερώσετε την ασφάλιση και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού.

Δίσκος χαρτιού

Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού, όταν τοποθετείτε χαρτί.
24YS-01W