Οθόνη Αρχική

Η οθόνη Αρχική εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή ή όταν πατάτε το πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη για να καθορίσετε ρυθμίσεις και να καταχωρήσετε λειτουργίες.

Οθόνη Αρχική του Μοντέλο Οθόνης Αφής

 
 Αλλαγή σελίδας
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να προβάλλετε άλλη σελίδα στην οθόνη Αρχική. Μπορείτε επίσης να αλλάζετε τις σελίδες από τα πλάγια.
 
 Εναπομένουσα ποσότητα στις κασέτες γραφίτη
Εμφανίζει την ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη.
 
 <Έλεγχος Μετρητή>
Εμφανίζει ξεχωριστά τα σύνολα των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εκτυπώσεων. Προβολή της τιμής του μετρητή
 
 <Αποσύνδεση>
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αποσυνδεθείτε από τη συσκευή.
 
 <Έλεγχ Κατάστ>
Πατήστε για να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας εκτύπωσης ή για να δείτε το ιστορικό χρήσης ή τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, όπως την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και την υπολειπόμενη ποσότητα γραφίτη ή εάν έχουν παρουσιαστεί τυχόν σφάλματα. Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης>
 
 Εικονίδιο Wi-Fi
Εμφανίζεται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN.
 
 
 <Εκτ από ΑποθΜέσα>
Εκτυπώνει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή μνήμης USB. Εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB (Εκτύπωση από μέσο μνήμης)
 
 <Ασφαλής Εκτύπ>
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκτυπώσετε ένα προστατευόμενο έγγραφο. Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)
 
 <Μενού>
Με το κουμπί αυτό αποκτάτε πρόσβαση στις <Ρυθμίσεις λειτουργίας>, <Προτιμήσεις>, και πολλές άλλες ρυθμίσεις της συσκευής. Λίστα Μενού Ρυθμίσεων
 
 <Ρυθμίσ Χαρτιού>
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να καθορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο συρτάρι χαρτιού και στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
 
 Πλήκτρο Application Library
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να εκτελείτε λειτουργίες με το πάτημα ενός πλήκτρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το Application Library στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών εγχειριδίων.
 
 <Πύλη για φορητές συσκ.>
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με μια φορητή συσκευή. Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
 
 
 <Ρυθμ αρχ. οθόνης>
Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πλήκτρα στην οθόνη Αρχική. Προσαρμογή της οθόνης Αρχική
 
 <Ενημέρωση Firmware>
Επιτρέπει την ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω διαδικτύου. Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Οθόνη Αρχική του Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD

 
 Εικονίδιο Wi-Fi
Εμφανίζεται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN.
 
 Εναπομένουσα ποσότητα στις κασέτες γραφίτη
Εμφανίζει την ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Είναι κρυμμένο όταν η οθόνη Αρχική είναι ενεργή.
 
 <Μενού>
Με το κουμπί αυτό αποκτάτε πρόσβαση στις <Ρυθμίσεις λειτουργίας>, <Προτιμήσεις> και πολλές άλλες ρυθμίσεις της συσκευής. Λίστα Μενού Ρυθμίσεων
 
 <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να καθορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο συρτάρι χαρτιού και στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
 
 <Εκτ από Μέσα Μνήμης>
Εκτυπώνει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή μνήμης USB. Εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB (Εκτύπωση από μέσο μνήμης)
 
 <Ασφαλής Εκτύπωση>
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκτυπώσετε ένα προστατευόμενο έγγραφο. Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)
 
 <Πύλη για φορ. συσκ.>
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με μια φορητή συσκευή. Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
 
 <Σειρά Εμφάνισ (Αρχ)>
Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πλήκτρα στην οθόνη Αρχική. Προσαρμογή της οθόνης Αρχική
24YS-025