Τοποθέτηση χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε το χαρτί στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείτε συνήθως στο συρτάρι χαρτιού. Το συρτάρι χαρτιού είναι βολικό όταν χρησιμοποιείτε μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Επιλέξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν χρησιμοποιείτε προσωρινά κάποιο μέγεθος ή τύπο χαρτιού που δεν έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μεγέθη και τύπους χαρτιού, δείτε την ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού.
Πληροφορίες για το χαρτί
Τρόπος τοποθέτησης χαρτιού
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το χαρτί που έχει τοποθετηθεί

Προφυλάξεις σχετικά με το χαρτί

Μην χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού:
Ενδέχεται να παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα στην εκτύπωση.
Τσαλακωμένο ή τσακισμένο χαρτί
Καμπυλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό
Σκισμένο χαρτί
Υγρό χαρτί
Πολύ λεπτό χαρτί
Λεπτό χονδρόκοκκο χαρτί
Χαρτί τυπωμένο με εκτυπωτή θερμομεταφοράς
Πίσω όψη χαρτιού τυπωμένου με εκτυπωτή θερμομεταφοράς
Ανάγλυφο χαρτί
Γυαλιστερό χαρτί
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του χαρτιού
Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που είναι κατάλληλο με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Η χρήση χαρτιού που έχει αποθηκευτεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή κακής ποιότητας εκτύπωση.
Χειρισμός και φύλαξη χαρτιού
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το χαρτί όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αποσυσκευασία του. Το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε πρέπει να τοποθετείται στην αρχική συσκευασία του και να αποθηκεύεται σε επίπεδη επιφάνεια.
Διατηρήστε το χαρτί τυλιγμένο στην αρχική του συσκευασία, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία ή την ξηρότητα.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί με τέτοιον τρόπο που μπορεί να είναι καμπυλωμένο ή να διπλωθεί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί κατακόρυφα και μην στοιβάζετε μεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος όπου υπόκειται σε υψηλή υγρασία, ξηρότητα ή δραστικές αλλαγές σε θερμοκρασία ή υγρασία.
Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί που έχει υγρασία
Μπορεί να εμφανιστεί ατμός από την περιοχή εξόδου του χαρτιού ή να σχηματισθούν σταγόνες νερού γύρω από την περιοχή εξόδου χαρτιού. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο στα παραπάνω συμβάντα, που εμφανίζονται όταν η θερμότητα που παράγεται κατά την τοποθέτηση του γραφίτη στο χαρτί προκαλεί εξάτμιση της υγρασίας του χαρτιού (μεγαλύτερη πιθανότητα εξάτμισης υπάρχει σε χαμηλές θερμοκρασίες δωματίου).

Αποθήκευση του εκτυπωμένου χαρτιού

Κατά τον χειρισμό/την αποθήκευση του εκτυπωμένου χαρτιού, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

Αποθήκευση του εκτυπωμένου χαρτιού

Αποθηκεύστε το χαρτί σε επίπεδη επιφάνεια.
Μην το αποθηκεύετε μαζί με υλικά από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), όπως διαφανείς φάκελοι. Ο γραφίτη ενδέχεται να λιώσει και να κολλήσει το χαρτί με τα υλικά από PVC.
Προσέξτε να μην διπλώσει ή τσαλακωθεί το χαρτί. Ο γραφίτης μπορεί να ξεφλουδίσει.
Για να το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από δύο χρόνια), τοποθετήστε το σε ντοσιέ.
Όταν το χαρτί αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποχρωματιστεί και να υποβαθμιστεί η ποιότητα των χρωμάτων της εκτύπωσης.
Μην το αποθηκεύετε σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.

Προφυλάξεις κατά την χρήση κόλλας

Να χρησιμοποιείτε πάντα μη διαλυτή κόλλα.
Προτού χρησιμοποιήσετε την κόλλα, δοκιμάστε την πρώτα σε χαρτί που δεν χρειάζεστε πλέον.
Όταν τοποθετείτε φύλλα χαρτιού με κόλλα το ένα πάνω στο άλλο, βεβαιωθείτε ότι η κόλλα έχει στεγνώσει πλήρως.
24YS-02C