<Άνοιγμα αρχείων>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με την εκτύπωση των αποθηκευμένων αρχείων παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Κοινές Ρυθμίσεις>

Διαμορφώστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εκτύπωση από μέσα μνήμης.
<Ρυθμ ανοίγμ αποθ αρχ>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εκτύπωση αρχείων από συσκευή μνήμης USB και τη μέθοδο εμφάνισής τους.
<Αλλαγή προεπιλ ρυθ (Εκτ από Μέσα Μνήμης)>
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εκτύπωση από μέσα μνήμης. Οι ρυθμίσεις που ορίζονται εδώ χρησιμοποιούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία εκτύπωσης από μέσα μνήμης. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τις λειτουργίες
Μοντέλο οθόνης αφής
<Χαρτί>
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Συρτάρι 1>
<Συρτάρι 2>*
 
<Αριθμός Αντιγράφων>
1 έως 999
 
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
<Off>
<Τύπος Βιβλίου>
<Τύπος Ημερολογίου>
 
<Ορισμός Λεπτομερειών JPEG/TIFF>
<Φωτεινότητα>
Πέντε επίπεδα
<N σε 1>
<Off>
<2 σε 1>
<4 σε 1>
<Τύπος Πρωτοτύπου>
<Προτερ. Φωτογραφίας>
<Προτεραιότ. Κειμένου>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Διάχυση Σφάλματος>
 
<Ορισμός λεπτομερειών PDF>
<Φωτεινότητα>
Επτά επίπεδα
<N σε 1>
<Off>
<2 σε 1>
<4 σε 1>
<6 σε 1>
<8 σε 1>
<9 σε 1>
<16 σε 1>
<Περιοχή εκτύπωσης>
<Όλες οι σελίδες>
<Ορισμένες σελίδες>
<Μεγ./Σμίκρ. για Προσ. σε Μέγ. Χαρτ>
<Off>
<On>
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτύπωσης>
<Off>
<On>
<Εκτύπωση Σχολίων>
<Off>
<Αυτόματα>
<Άλλες ρυθμίσεις>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Διάχυση Σφάλματος>
    <Off>
    <On>
<Ανάλυση/Διαβάθμιση>*
    <Κείμενο>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Γραφικά>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Εικόνα>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Αμιγώς μαύρο κείμενο>
<Off>
<On>
<Υπερτύπωση μαύρου>*
<Off>
<On>
<Προφίλ RGB πηγής>
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<Δ/Υ>
<Προφίλ προσομ CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Δ/Υ>
<Χρήση προφίλ κλίμακας γκρι>
<Off>
<On>
<Προφίλ εξόδου>
<Κείμενο>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Γραφικά>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Εικόνα>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
<Αντιληπτικό>
<Κορεσμός>
<Χρωματομετρικό>
<Σύνθετη υπερτύπωση>
<Off>
<On>
<Μετατροπή σε Κλίμακα του Γκρι>
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
<Ποιότητα Εκτύπωσης>
<Πυκνότητα>*
    Κίτρινο/Μαντζέντα/Κυανό/Μαύρο
        17 επίπεδα
    <Μικρορύθμιση>
        <Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
            <Υψηλή>/<Μεσαία>/<Χαμηλή>
                17 επίπεδα
<Εξοικονόμηση Γραφίτη>
    <Off>
    <On>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Υψηλή 1>
    <Υψηλή 2>
<Μικρορύθμιση Πυκνότητας>
    Πέντε επίπεδα
<Ανάλυση>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Κατάσταση ειδικής εξομάλ>
    <Κατάσταση 1>
    <Κατάσταση 2>
    <Κατάσταση 3>
    <Κατάσταση 4>
    <Κατάσταση 5>
    <Κατάσταση 6>
<Διόρθ όγκου γραφίτη>
    <Στάνταρ>
    <Προτερ διαβάθμισης>
    <Προτεραιότ. Κειμένου>
<Έλ γραμμής>
    <Προτεραιότητα ανάλ>
    <Προτερ διαβάθμισης>
<Προσαρμογή πλάτους>
    <Off>
    <On>
<Προηγμένη εξομάλυνση>
    <Προηγμένη εξομάλυνση>
        <Off>
        <Επίπεδο 1>
        <Επίπεδο 2>
    <Εφαρμογή σε γραφικά>*
        <Off>
        <On>
    <Εφαρμογή σε κείμενο>*
        <Off>
        <On>
<Εξομάλυνση διαβάθμισης>
    <Εξομάλυνση διαβάθμισης>
        <Off>
        <Επίπεδο 1>
        <Επίπεδο 2>
    <Εφαρμογή σε γραφικά>*
        <Off>
        <On>
    <Εφαρμογή σε εικόνες>*
        <Off>
        <On>
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Αριθμός Αντιγράφων>
1 έως 999
 
<Κατάσταση Χρώματος>
<Χρωματιστό>
<Άσπρο & Μαύρο>
 
<Χαρτί>
<Δίσ. ΠΧ>
<Συρτάρι 1>
<Συρτάρι 2>*
 
<Εκτύπωση 2-Όψεων>*
<Off>
<Τύπος Βιβλίου>
<Τύπος Ημερολογίου>
 
<Ορισμ.Λεπτομ.JPEG/TIFF>
<N σε 1>
<Off>
<2 σε 1>
<4 σε 1>
<Τύπος Πρωτοτύπου>
<Προτερ. Φωτογραφίας>
<Προτεραιότ.Κειμένου>
<Φωτεινότητα>
5 επίπεδα
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Διάχυση Σφάλματος>
 
<Ορισμός Λεπτομερ. PDF>
<Φωτεινότητα>
7 επίπεδα
<N σε 1>
<Off>
<2 σε 1>
<4 σε 1>
<6 σε 1>
<8 σε 1>
<9 σε 1>
<16 σε 1>
<Περιοχή εκτύπωσης>
<Όλες οι σελίδες>
<Ορισμένες σελίδες>
<Μεγ./Σμίκρ. για Προσ. σε Μέγ. Χαρτιού>
<Off>
<On>
<Μεγέθ. Περιοχής Εκτύπ.>
<Off>
<On>
<Εκτύπωση Σχολίων>
<Off>
<Αυτ.>
<Άλλη>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Διάχυση Σφάλματος>
    <Off>
    <On>
<Ανάλυση/Διαβάθμιση>*
    <Κείμενο>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Γραφικά>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Εικόνα>
        <Ανάλυση>
        <Διαβαθμίσεις Τόνων>
<Αμιγώς μαύρο κείμενο>
<Off>
<On>
<Υπερτύπωση μαύρου>*
<Off>
<On>
<Προφίλ RGB πηγής>
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<Δ/Υ>
<Προφίλ προσομ CMYK>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Δ/Υ>
<Χρήση προφίλ κλίμ γκρι>
<Off>
<On>
<Προφίλ εξόδου>
<Κείμενο>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Γραφικά>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Εικόνα>
    <Κανονική>
    <Φωτογραφία>
    <Κανονική TR>
    <Φωτογραφία TR>
<Μέθοδος αντιστοίχισης>
<Αντιληπτικό>
<Κορεσμός>
<Χρωματομετρικό>
<Σύνθετη υπερτύπωση>
<Off>
<On>
<Μετατροπή σε Γκρι>*
<sRGB>
<NTSC>
<Ομοιόμορφο RGB>
<Ποιότητα Εκτύπωσης>
<Πυκνότητα>*
    <Πυκνότητα>
        <Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
            17 επίπεδα
    <Πυκνότητα (Μικρορύθμ.)>
        <Κίτρινο>/<Μαντζέντα>/<Κυανό>/<Μαύρο>
            <Υψηλή>/<Μεσαία>/<Χαμηλή>
                17 επίπεδα
<Διόρθ όγκου γραφίτη>
    <Στάνταρ>
    <Προτερ διαβάθμισης>
    <Προτεραιότ. Κειμένου>
<Εξοικονόμηση Γραφίτη>
    <Off>
    <On>
<Διαβαθμίσεις Τόνων>
    <Υψηλή 1>
    <Υψηλή 2>
<Μικρορύθμιση Πυκνότητας>
    Πέντε επίπεδα
<Ανάλυση>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Κατάσταση ειδικ εξομάλ>
    <Κατάσταση 1>
    <Κατάσταση 2>
    <Κατάσταση 3>
    <Κατάσταση 4>
    <Κατάσταση 5>
    <Κατάσταση 6>
<Έλ γραμμής>
    <Προτεραιότητα ανάλ>
    <Προτερ διαβάθμισης>
<Προσαρμογή πλάτους>
    <Off>
    <On>
<Προηγμένη εξομάλυνση>
    <Προηγμένη εξομάλυνση>
        <Off>
        <Επίπεδο 1>
        <Επίπεδο 2>
    <Εφαρμογή σε γραφικά>*
        <Off>
        <On>
    <Εφαρμογή σε κείμενο>*
        <Off>
        <On>
<Εξομάλυνση διαβάθμισης>
    <Εξομάλυνση διαβάθμισης>
        <Off>
        <Επίπεδο 1>
        <Επίπεδο 2>
    <Εφαρμογή σε γραφικά>*
        <Off>
        <On>
    <Εφαρμογή σε εικόνες>*
        <Off>
        <On>
<Προεπιλ. ρυθμίσεις εμφάνισης> *
Επιλέξτε Προεπισκόπηση/Λεπτομέρειες ως μέθοδο εμφάνισης των αρχείων σε μια συσκευή μνήμης USB.
<Προεπισκόπηση>
<Λεπτομέρειες>
<Προεπιλ ρυθμ ταξιν αρχείων>
Επιλέξτε εάν τα αρχεία της συσκευής μνήμης USB θα εμφανίζονται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά βάσει των ονομάτων ή των ημερομηνιών των αρχείων.
<Όνομα (Αύξουσα)>
<Όνομα (Φθίνουσα)>
<Ημ/νία/Ώρα (Αύξουσα)>
<Ημ/νία/Ώρα (Φθίνουσα)>
<Μορφή εμφάν ονόματος αρχείου>
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται μικρό ή μεγάλο όνομα στα αρχεία που αποθηκεύονται σε συσκευή μνήμης USB.
<Μικρό Όνομα Αρχείου>
<Μεγάλο Όνομα Αρχείου>

<Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων>

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λειτουργιών μιας συσκευής μνήμης USB.
<Χρήση λειτουργίας εκτύπωσης>
Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται η εκτύπωση δεδομένων από συσκευή μνήμης USB όταν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή. Περιορισμός της λειτουργίας εκτύπωσης από USB
LBP654Cx
<Off>
<On>
LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
<Off>
<On>
24YS-05U