<Διαχείριση συσκευών>

Όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των πληροφοριών για το υλικολογισμικό και τις λειτουργίες, καθώς και με τη διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της συσκευής παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*1» δεν μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν.
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*2» ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή έχουν διαφορετικές προεπιλεγμένες τιμές ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας.
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*3» ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης

<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>

Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα και τη θέση εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής.
<Όνομα Συσκευής>
<Θέση>

<Επιλογή Χώρας/Περιοχής> *1*2

Καθορίστε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη ρύθμιση που επιλέχτηκε κατά την αρχική ενεργοποίηση της συσκευής.
<Αυστρία (AT)>
<Λευκορωσία (BY)>
<Βέλγιο (BE)>
<Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ)>
<Δανία (DK)>
<Αίγυπτος (EG)>
<Φινλανδία (FI)>
<Γαλλία (FR)>
<Γερμανία (DE)>
<Ελλάδα (GR)>
<Ουγγαρία (HU)>
<Ιρλανδία (IE)>
<Ιταλία (IT)>
<Ιορδανία (JO)>
<Λουξεμβούργο (LU)>
 
<Ολλανδία (NL)>
<Νορβηγία (NO)>
<Πολωνία (PL)>
<Πορτογαλία (PT)>
<Ρωσία (RU)>
<Σαουδική Αραβία (SA)>
<Σλοβενία (SI)>
<Νότια Αφρική (ZA)>
<Ισπανία (ES)>
<Σουηδία (SE)>
<Ελβετία (CH)>
<Ουκρανία (UA)>
<Μεγάλη Βρετανία (GB)>
<Άλλη>

<Εμφάν.Ημερολογίου Εργ.>

Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα αρχεία καταγραφής εργασιών εκτύπωσης στην οθόνη της συσκευής.
<Off>
<On>

<Χρήση NFC> *3

Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται η εκτύπωση μέσω επαφής μιας φορητής συσκευής με δυνατότητα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) με την ένδειξη NFC στον πίνακα λειτουργίας της συσκευής.
<Off>
<On>

<Εμφάνιση πληροφοριών αναλωσίμων (RUI/Toner Status)>

Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ένα κουμπί στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή στη σελίδα της εφαρμογής Toner Status που θα παρέχει πρόσβαση στον ιστότοπο για την αγορά κασετών γραφίτη. Επίσης, επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείται η σελίδα Toner Status.
<Εμφ. αναλώσ. Κουμπ. αγ. (RUI)>/<Προβολή κουμπιού αγορών αναλώσιμων (RUI)>
<Off>
<On>
 
<Ρυθμίσεις Toner Status>
<Off>
<On>
<Προβ. κουμπ. αγοράς αναλωσ.>
<Off>
<On>

<Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού>

Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας προτρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις χαρτιού κατά τη φόρτωση του συρταριού χαρτιού στη συσκευή.
<Off>
<On>
24YS-060