Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου

Όταν ρυθμίζετε μια ασύρματη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο, πρέπει να καθορίσετε το SSID και το κλειδί δικτύου του ασύρματου δρομολογητή σας. Το SSID και το κλειδί δικτύου μπορεί να αναφέρονται σε αυτές τις συσκευές δικτύου. Ελέγξτε τις συσκευές σας και σημειώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, προτού ρυθμίσετε τη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
SSID
Το όνομα που δίνεται για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ασύρματου τοπικού δικτύου. Χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι για το SSID, όπως «όνομα σημείου πρόσβασης» και «όνομα δικτύου».
Κλειδί δικτύου
Λέξη-κλειδί ή συνθηματικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση δεδομένων ή την πιστοποίηση δικτύου. Χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι για το κλειδί δικτύου, όπως «κλειδί κρυπτογράφησης», «κλειδί WEP», «φράση πρόσβασης WPA/WPA2» και «προκαθορισμένο κοινόχρηστο κλειδί (PSK)».
Πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματης επικοινωνίας (Πιστοποίηση/Κρυπτογράφηση)
Όταν ρυθμίζετε μια ασύρματη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο ορίζοντας τις λεπτομερείς ρυθμίσεις, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τύποι λειτουργιών ασφαλείας (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
Μέθοδος πιστοποίησης (Open System/Shared Key)
Μέθοδος κρυπτογράφησης (TKIP/AES-CCMP)
24YS-00U