Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο

Οι ασύρματοι δρομολογητές (ή σημεία πρόσβασης) συνδέουν τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω ραδιοκυμάτων. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας είναι εξοπλισμένος με Ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi (WPS), η διαμόρφωση του δικτύου σας είναι αυτόματη και εύκολη. Εάν οι συσκευές δικτύου σας δεν υποστηρίζουν την αυτόματη διαμόρφωση ή εάν θέλετε να καθορίσετε αναλυτικά τις ρυθμίσεις πιστοποίησης και κρυπτογράφησης, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σωστά στο δίκτυο.
 
Κίνδυνος διαρροής πληροφοριών
Η χρήση της σύνδεσης ασύρματου τοπικού δικτύου επαφίεται στην κρίση σας και αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μη ασφαλές δίκτυο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαρρεύσουν σε τρίτους, επειδή τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται στην ασύρματη επικοινωνία μπορούν να πάνε παντού και να διαπεράσουν ακόμα και τοίχους.
Ασφάλεια ασύρματου δικτύου
Η λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN της συσκευής υποστηρίζει WEP, WPA-PSK και WPA2-PSK. Για τη συμβατότητα με τις λειτουργίες ασφάλειας ασύρματης επικοινωνίας του ασύρματου δρομολογητή σας, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
Συσκευές απαραίτητες για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Στη συσκευασία της συσκευής δεν περιλαμβάνεται ασύρματος δρομολογητής. Έχετε τον δρομολογητή διαθέσιμο, όπως απαιτείται.

Ρύθμιση της σύνδεσης με τη χρήση WPS

Όταν χρησιμοποιείτε το WPS, είναι διαθέσιμες δύο καταστάσεις λειτουργίας: η κατάσταση με πάτημα ενός κουμπιού και η κατάσταση κωδικού PIN.

Κατάσταση πλήκτρου

Εντοπίστε την ένδειξη WPS που απεικονίζεται παρακάτω στη συσκευασία του ασύρματου δρομολογητή σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κουμπί WPS στη συσκευή δικτύου σας. Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης πατήματος ενός κουμπιού για WPS

Κατάσταση κωδικού PIN

Ορισμένοι δρομολογητές WPS δεν υποστηρίζουν την κατάσταση με πάτημα ενός κουμπιού. Εάν αναφέρεται η κατάσταση κωδικού PIN για WPS στη συσκευασία ή στα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής δικτύου σας, ρυθμίστε τη σύνδεση εισάγοντας τον κωδικό PIN. Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης κωδικού PIN για WPS
Εάν έχει επιλεγεί χρήση πιστοποίησης WEP από τον ασύρματο δρομολογητή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση σύνδεσης μέσω WPS.

Ρύθμιση της σύνδεσης με μη αυτόματο τρόπο

Όταν ρυθμίζετε μια ασύρματη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα ασύρματο δρομολογητή είτε να εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο. Ανεξάρτητα από τον τρόπο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του SSID και του κλειδιού δικτύου. Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου

Επιλογή ασύρματου δρομολογητή

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση, εάν πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο, αλλά θέλετε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση όσο το δυνατό πιο εύκολα. Ρύθμιση της σύνδεσης με επιλογή ασύρματου δρομολογητή

Εισαγωγή των πληροφοριών ρύθμισης με μη αυτόματο τρόπο

Αν θέλετε να καθορίσετε αναλυτικά τις ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως τις ρυθμίσεις πιστοποίησης και κρυπτογράφησης, εισαγάγετε μη αυτόματα το SSID και το κλειδί δικτύου για να ρυθμίσετε τη σύνδεση. Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων
24YS-00J