Διαμόρφωση SMB

 
Το Server Message Block (SMB) είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την κοινή χρήση πόρων, όπως αρχεία και εκτυπωτές, από πολλαπλές συσκευές σε ένα δίκτυο. Πρέπει να το χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε τη συσκευή ως εκτυπωτή κοινής χρήσης σε ένα δίκτυο SMB. Ανάλογα με το δίκτυό σας, μπορεί να χρειάζεται να ορίσετε το όνομα του NetBIOS και το όνομα της ομάδας εργασίας.
Όνομα NetBIOS
Σε ένα δίκτυο Windows που χρησιμοποιεί το NetBIOS, τα ονόματα NetBIOS χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση υπολογιστών που συνδέονται στο δίκτυο, καθώς και για την κοινή χρήση αρχείων και άλλων υπηρεσιών δικτύου. Οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν το όνομα του υπολογιστή ως όνομα NetBIOS.
Όνομα ομάδας εργασίας
Το όνομα ομάδας εργασίας είναι ένα όνομα για την ομαδοποίηση πολλών υπολογιστών, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες οι βασικές λειτουργίες δικτύου, όπως η κοινή χρήση αρχείων, σε ένα δίκτυο Windows. Καθορίστε το όνομα της ομάδας εργασίας για να προσδιορίσετε την ομάδα στην οποία ανήκει η συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [SMB Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[NetBIOS Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα NetBIOS της συσκευής.
[Workgroup Name]
Εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα της ομάδας εργασίας στην οποία ανήκει η συσκευή.
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ονομάτων NetBIOS ή ονομάτων ομάδων εργασίας που αρχίζουν από αστερίσκο (*) σε διακομιστή WINS.
6
Κάντε κλικ στο [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
24YS-01A