Διαμόρφωση της Συσκευής για το Περιβάλλον Δικτύου σας

Η διαμόρφωση ενός δικτύου διαφέρει ανάλογα με το σκοπό του δικτύου. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατή με όσο το δυνατό περισσότερες διαμορφώσεις δικτύου και είναι εξοπλισμένη με διάφορες τεχνολογίες. Συμβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου σας και ορίστε μια διαμόρφωση κατάλληλη για το περιβάλλον δικτύου σας.
 
24YS-015