Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Όταν στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός (κωδικός σφάλματος) με το πρόθεμα «#», ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για να βρείτε τη λύση.
24YS-073