Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά

Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά, ή εάν το χαρτί τσαλακώνει ή καμπυλώνει, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon ή την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon.

Προβλήματα με την ποιότητα της εικόνας Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά

Προβλήματα με το χαρτί εκτύπωσης Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει

Προβλήματα με την τροφοδοσία χαρτιού Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

24YS-06Y