Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

Οι εκτυπώσεις είναι λοξές

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται/Δύο ή περισσότερα φύλλα τροφοδοτούνται μαζί

24YS-072