Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο

Το χαρτί καμπυλώνει

24YS-071